logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Internationalisation

Program Erasmus+
Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne

Tytuł projektu: “Internationalisation Management in School”

Strona projektu

Czas trwania: 01.09.2017 – 30.11.2019

Szkoły partnerskie:

Comenius College – Rotterdam (Holandia)
LPP Sainte Marie de Saint Sernin – Toulouse (Francja)
Panevezys Rozynas progymnasium – Panevezys (Litwa)
IES Cesar Manrique – Arrecife (Lanzarotte, Hiszpania)
St. Dominic High School – Sint Maarten
SP im. Stanisława Staszica – Jankowice (Polska)

Celem projektu jest by wszystkie szkoły biorące w nim udział nabrały międzynarodowego wymiaru nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale nawet po jego zakończeniu. Chcemy by tolerancja i otwartość, którą zaszczepimy w naszych uczniach pozostała w nich na zawsze. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Europie (podziały, ksenofobia) chcemy sprawić by w nasze szkoły nabrały międzynarodowego wymiaru i nie poddały się pesymistycznym nastrojom. Chcemy wypracować postawy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, które zaprocentują w przyszłości i pomogą nam stworzyć bezpieczną i tolerancyjną Europę. Jednocześnie będziemy pielęgnować nasze tradycje i z dumą je prezentować. Chcemy by temat internacjonalizmu pojawiał się we wszystkich klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Tak więc, nawet jeśli jakaś klasa nie będzie brała bezpośredniego udziału w projekcie to grupa projektowa stworzy ćwiczenia i materiały, które będzie można wykorzystać we wszystkich klasach.
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli unikalną możliwość pracy w międzynarodowych grupach, wyjazdów i pozyskania dokumentu Europass. Nauczyciele będą mieli szansę wymiany doświadczeń i nowatorskich metod nauczania.

Fundusz projektu wynosi 23 225 €

Grupa projektowa:
Beata Nogły (koordynator)
Paulina Karpińska
Magdalena Szulik
Anna Karpińska

 Wszystkie działania opisywane są również na “projektowym” FB

Harmonogram prac

09 – 12 październik 2017 – spotkanie organizacyjne koordynatorów w Holandii
październik 2017 – styczeń 2018 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem (temat przewodni bohaterowie lokalni i superbohaterowie; tworzenie komiksu, krzyżówek, puzzli, scenariuszy lekcji, itp) komiks w wersji elektronicznej 
21-27 styczeń 2018 – spotkanie uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich w Polsce (praca w międzynarodowych grupach, tworzenie plakatów, warsztaty, zajęcia integracyjne)
styczeń 2018 – kwiecień 2018 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem; temat przewodni – muzyka klasyczna, ludowa i współczesna w krajach partnerskich
22-28 kwietnia 2018 – spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Lanzarotte
wrzesień 2018 – spotkanie koordynatorów w celu ewaluacji dotychczasowych działań na Litwie
wrzesień 2018 – grudzień 2018 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem
grudzień 2018 – spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich we Francji
grudzień 2018 – kwiecień 2019 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem
kwiecień 2019 – spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Sint Maarten
kwiecień 2019 – wrzesień 2019 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem
wrzesień 2019 – spotkanie koordynatorów w celu podsumowania projektu w Holandii
wrzesień 2019 – listopad 2019 – praca uczniów i nauczycieli nad projektem (zebranie produktów końcowych, podsumowanie projektu)

Regulamin uczestnictwa w projekcie Erasmus+ “Internationalisation Management in School” i udziału w wyjazdach 


OPIS DZIAŁAŃ

Międzynarodowe spotkanie projektowe w szkole partnerskiej w Rotterdamie

W dniach 09-12.10.2017. w szkole partnerskiej w Rotterdamie odbyło się spotkanie koordynatorów mające na celu ustalenie szczegółów projektu „Internationalisation Management in Schools”. Obecni byli przedstawiciele wszystkich szkół z wyjątkiem szkoły z Sint Maarten (szkoła została mocno zniszczona przez huragan Irma).

Główne ustalenia:

 1. Zmiana harmonogramu mobilności (w kwietniu 2018 miał odbyć się wyjazd do szkoły na Sint Maarten jednakże z powodu zniszczeń, które poczynił huragan Irma, spotkanie zostało przeniesione na kwiecień 2019)
 2. Wszystkie szkoły wypracują Internationalization policy at schools czyli politykę internacjonalizacji w szkole
 3. Nawiązaliśmy kontakt ze studentką z Holandii, która będzie nas wpierać, pomagać, monitorować, a jednocześnie zdobywać doświadczenie
 4. Przez pierwsze miesiące tematem przewodnim projektu będą bohaterzy, tzn. każda ze szkół wybierze lokalnego/ krajowego bohatera oraz superbohatera, których następnie opisze. Szkoły wymienią się opisami bohaterów i na podstawie tych informacji tworzone będą rożnego rodzaju produkty, ćwiczenia np. krzyżówki, puzzle, scenariusze lekcji itp.
 5. Wspólnie stworzymy komiks, w którym wystąpią wszyscy wybrani przez nas bohaterzy. Komiks zacznie tworzyć Polska, następnie przekaże go kolejnym szkołom by one mogły poopisywać dalszą część historii
 6. Na spotkaniu w Polsce, które odbędzie się styczniu 2018 uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli dotyczących tworzenia plakatów za pomocą aplikacji i stron internetowych. Następnie uczniowie w międzynarodowych grupach będą sami tworzyć plakaty, które zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej. Tematyką ww. plakatów będą również bohaterzy. W trakcie ww. spotkania odbędzie się prezentacja wszystkich produktów, które powstaną do tej pory
 7. Szkoła z Polski i szkoła z Lanzarotte będzie pracować nad trzema mniejszymi projektami, których koordynatorami będą nauczyciele sztuki, języka niemieckiego i wychowania fizycznego z tych szkół
 8. Szkoła z Polski przygotuje kalendarz świąt i wolnych dni we wszystkich państwach oraz listę stron i aplikacji ułatwiających pracę nad projektem

kliknij


Ustalenia po spotkaniu koordynatorów w trakcie wizyty w Polsce 22-26.01.2018

Ustalenie tematów na kolejny okres projektu – muzyka (tradycyjna i ulubiona)

 1. Koordynator ze szkoły z Francji odchodzi ze szkoły w październiku 2018.
 2. Spotkanie na Litwie odbędzie się 22 – 25.09.2018
 3. Szkoły, które nie skończyły pracy nad bohaterami, będą ją kontynuować.
 4. Szkoła z Sint Maarten jest w projekcie, ale nie będzie brała udziału w mobilnościach w tym roku szkolnym.
 5. Wszystkie szkoły podały ilu uczniów pojedzie do szkoły partnerskiej na Lanzarote.
 6. Data spotkania w Francji została ustalona na 10 – 14.12. 2018
 7. Problem – Francja chce zabrać 18 letnią młodzież na Lanzarote, szkoła na Lanzarote nie może przyjąć takiej młodzieży. Trzeba znaleźć rozwiązanie.
 8. Przygotowanie i podpisanie kart obecności.
 9. Wszystkie szkoły pracują nad międzynarodową polityką, rezultaty rozstaną przedstawione na spotkaniu na Lanzarote.
 10. Wszystkie szkoły wyślą opisy bohaterów koordynatorce z Polski, by mogła przygotować pytania do tekstów.
 11. Broszurka ze spotkania w Polsce zostanie przygotowana przez szkołę Litewską.
 12. Koordynator z Holandii napisze notatkę do prasy i prześle pozostałym by mogli przetłumaczyć i opublikować w lokalnych gazetach.
 13.  Rezultaty ze spotkania w Polsce:
  • zdjęcia z zajęć integracyjnych
  • krzyżówki z imionami
  • plakaty prezentujące państwa partnerskie
  • notatki z lekcji angielskiego i niemieckiego oraz z zajęć z Kahoot
  • gry terenowe w szkole i Rybiku
  • prezentacje z wizyty w Krakowie i Wieliczce
  • plakaty przygotowane w trakcie warsztatów
  • zdjęcia z sesji fotograficznej
 14. Wideo rozmowa z Sinatra Rouse ze szkoły partnerskiej na Sint Marteen, by była na bieżąco z ustaleniami podjętymi w trakcie spotkania w Polsce.

Spotkanie uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w Polsce

W dniach 21 – 27 stycznia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach odbyło się spotkanie szkół partnerskich. Wzięli w nim udział uczniowie oraz nauczyciele z Litwy, Holandii, Francji oraz Hiszpanii. Niestety szkoła z Sint Maarten nadal jest odbudowywana po zeszłorocznym huraganie, dlatego jej przedstawiciele nie mogli przyjechać, jednakże dzięki Skype byliśmy z nimi w stałym kontakcie.

Tydzień pełen był ekscytujących momentów i niezapomnianych wrażeń. Młodzież była zakwaterowana u rodzin naszych uczniów, dzięki czemu goście mieli unikalną możliwość zaznajomienia się z kulturą i obyczajami panującymi w naszym kraju oraz spędzali razem całe dnie, dlatego bardzo się zżyli.

Plan zajęć co dzień dostarczał nowych wrażeń. Odbyły się liczne zajęcia integracyjne, gry terenowe, warsztaty fotograficzne oraz tworzenia plakatów. Uczniowie prezentowali efekty dotychczasowej pracy nad projektem, wybrali jego logo, wzięli udział w lekcjach, zwiedzili Kraków, Wieliczkę oraz Wisłę. Ponadto organizatorzy wizyty dołożyli wszelkich starań, by młodzież jak najwięcej dowiedziała się o krajach szkół partnerskich.

Wszyscy uczestnicy porozumiewali się w języku angielskim, co jest bezcennym doświadczeniem, którego nie można zdobyć w trakcie tradycyjnej lekcji w klasie. Spotkanie to pomogło również pozbyć się stereotypów i uprzedzeń oraz stać się bardziej tolerancyjnymi, otwartymi i zrozumieć, że to co inne nie znaczy gorsze.

Spotkanie odniosło ogromny sukces – goście nie chcieli wyjeżdżać, były łzy oraz wspólne plany wakacyjne. Padały nawet stwierdzenia: „to był najlepszy tydzień w moim życiu” lub “nigdy tego nie zapomnę”.
Zobacz


Działania od stycznia do kwietnia 2018

W okresie od stycznia do kwietnia młodzież ze wszystkich szkół partnerskich pracowała nad prezentacjami mającymi na celu przedstawienie muzyki klasycznej, ludowej oraz nowoczesnej z każdego kraju. Na spotkaniu projektowym w szkole partnerskiej na Lanzarote uczniowie chwalili się swoim dorobkiem kulturowym. Oto linki do prezentacji przygotowanych przez naszą szkołę:
https://www.youtube.com/watch?v=Vl7apH7qq-s
https://www.youtube.com/watch?v=Cv4zJkxU5Kg
https://www.youtube.com/watch?v=SEJY7Co59nU

Ponadto każda ze szkół śpiewała nagrywała tradycyjne piosenki szkół partnerskich. Filmiki do obejrzenie na projektowym Facebooku 


Spotkanie uczniów i nauczycieli szkół partnerskich na Lanzarotte

W dniach 23 – 27 kwietnia uczniowie wzięli udział w spotkaniu, które miało miejsce na Lanzarote.

Był to tydzień pełen niezapomnianych wrażeń szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz lecieli samolotem. Młodzież była zakwaterowana u rodzin, dzięki czemu mieli unikalną możliwość zaznajomienia się z kulturą i obyczajami panującymi na wyspie.

Szkoła goszcząca przygotowała bardzo interesujący plan na cały tydzień. Były zajęcia integracyjne, gra terenowa, warsztaty tworzenia komiksów oraz blogów, sadzenie bananowców, poznanie lokalnych gier. Uczniowie prezentowali również efekty dotychczasowej pracy nad projektem. Ponadto zwiedzali wyspę oraz delektowali się słońcem na pięknych plażach.

Uczestnicy spotkania porozumiewali się w języku angielskim, co jest bezcennym doświadczeniem, którego nie można zdobyć w trakcie tradycyjnej lekcji w klasie. Tydzień spędzony w międzynarodowej grupie hiszpańsko–polsko–litewsko-holenderskiej pomógł uczniom pozbyć się stereotypów i uprzedzeń oraz stać się bardziej tolerancyjnymi i otwartymi.

Spotkanie odniosło ogromny sukces – goście nie chcieli wyjeżdżać, były łzy oraz wspólne plany na wakacje. Była to niesamowita przygoda i przeżycie, którego uczestnicy szybko nie zapomną.


Spotkanie w szkole partnerskiej na Litwie 10-12 wrzesień 2018

Spotkanie miało głównie na celu omówienie działań zaplanowanych na drugi rok trwania projektu oraz ewaluację dotychczasowych działań. Kwestie poruszone w trakcie spotkania to:

– ustalenie działań na rok szkolny 2018/2019 – uczniowie będą poszukiwać miejsc do studiowania za granicą,
– problemy z obsługą Mobility Tool w niektórych szkołach partnerskich,
– przygotowanie dokumentów Europass,
– aktualizacja strony internetowej projektu,
– plan kolejnego spotkania we Francji w grudniu 2018 (wybór książek i filmów do zaprezentowania w trakcie spotkania),
– praca nad raportem przejściowym,
– praca nad dokumentem “polityka międzynarodowa w szkole”,
– przebieg pracy nad komiksem,
– problem z ustaleniem daty spotkania na Sint Maarten.

Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje w szkole partnerskiej (angielski, sztuka, muzyka, matematyka). Nauczycielka ze szkoły na Sint Marteen zaprezentowała innowacyjną metodę nauki matematyki poprzez origami. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i innowacyjnymi metodami pracy. Powstał pomysł realizacji nowego projektu współpracy Polsko – Litewskiej, oraz pomysł na projekt eTwinning o tematyce świątecznej.


Zadanie projektowe wrzesień 2018 – grudzień 2018

Studiuj w:

Copenhagen, albo w

Ireland, albo w

Lisbon, albo w

Netherlands, albo w

Sweden.


Spotkanie w Tuluzie w dniach 10 do 14 grudnia

Za nami kolejne spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ „Internationalization Management in School” które odbyło się w Tuluzie w dniach 10 do 14 grudnia. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów i była to najliczniejsza ze wszystkich przyjezdnych grup. Uczniowie brali udział w zajęciach integracyjnych, warsztatach filmowych oraz grze terenowej. Ponadto zwiedzili Tuluzę i centrum kosmiczne „Cite de l‘espace”, a także zrobili zakupy na jarmarku świątecznym.  Młodzież była zakwaterowana u rodzin, dzięki czemu dogłębnie poznali zwyczaje francuzów i ich słynną kuchnię. Tydzień spędzony w międzynarodowej grupie francusko – hiszpańsko – polsko – litewsko – holenderskiej pomógł uczniom nie tylko podszkolić język angielski, ale stać się bardziej tolerancyjnymi obywatelami Europy. Zapraszamy na projektowego Facebooka, gdzie zobaczyć można wideo-relacje oraz zdjęcia z naszej wyprawy.


Praca nad projektem grudzień 2018 – kwiecień 2019

Przygotowania do warsztatów filmowych, wybór filmu opartego na książce pokazanie różnic między książką, a filmem. Wykonanie puzzli przedstawiających postacie bohaterów z krajów partnerskich.


Karaibska przygoda uczennic z Jankowic

Cztery uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach miały okazję przeżyć wspaniałą przygodę na jednej z karaibskich wysp. Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ „Internationalisation Management in School” i zakończył dwuletnią pracę nauczycieli i uczniów z Polski, Holandii, Francji, Lanzarote, Litwy i Sint Maarten. Po długim locie 31 marca wylądowaliśmy na przepięknej wyspie Sint Maarten.
Przygoda rozpoczęła się od gorącego przywitania na lotnisku przez gospodarzy, następnie każda z dziewczyn pojechała do swojej rodziny, której częścią miała się stać na kolejne 7 dni. W poniedziałek w szkole St. Dominic High School odbyło się uroczyste powitanie, które urozmaicił występ tamtejszych uczniów. Popołudniu cała grupa zwiedziła budynek parlamentu i rządu. W kolejnych dniach poznawaliśmy pracę szkoły, która różniła się od naszej nie tylko budową (do klas wchodziło się z zewnątrz), ale też systemem edukacji. Wzięliśmy udział w warsztatach tanecznych oraz recyklingu, poszliśmy także do karaibskiego kina, gdzie zdziwiła nas żywa reakcja tamtejszej widowni. Jedną z najciekawszych atrakcji był zjazd na tyrolce ze wzgórza z widokiem na wyspę i ocean, a także wycieczka po wyspie, która zakończyła się obiadem na plaży. W czwartek odbyła się wystawna kolacja, na którą zaproszono uczniów, nauczycieli, rodziców a także przedstawicieli tamtejszych władz oświatowych.
W sobotę naszedł dzień pożegnania, łzom nie było końca, ale ostatecznie trzeba było wsiąść do samolotu i wrócić do naszej rzeczywistości. Piękne wspomnienia z rajskiej wyspy z pewnością na zawsze w nas pozostaną.


Zadanie projektowe kwiecień 2019 – wrzesień 2019

Uczniowie przygotowali teksty sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim oraz puzzle przybliżające legendarne postacie z krajów partnerskich. Materiały te zostaną powielone i posłużą nauczycielom jako pomoce dydaktyczne.

Reading Exercises:

Antoine, Bosshardt, El Cid, Jogaila


Podsumowanie projektu – wrzesień 2019

Spotkanie w szkole partnerskiej Comenius College – Rotterdam (Holandia) miało na celu podsumowanie projektu i wstępne przygotowanie raportu końcowego. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy projektu z każdej ze szkół. W trakcie spotkania:

 • prześledziliśmy wniosek i kalendarz zaplanowanych działań, by się upewnić, czy wszystko zostało zrealizowane,
 • każdy z koordynatorów przedstawił wszystkie działania jakie zostały zrealizowane przez jego szkołę oraz dokument “polityki internacjonalizmu w szkole”, który każda ze szkół miała przygotować z uwzględnieniem swoich realiów,
 • przejrzeliśmy stronę internetową, by sprawdzić czy wszystko się na niej znajduje,
 • dokonaliśmy ewaluacji naszych działań projektowych,
 • pojęliśmy pewne ustalenia na przyszłość dotyczące dalszej współpracy naszych szkół.

Zadania projektowe wrzesień 2019 – listopad 2019

Weszliśmy w ostatnią fazę projektu, w której głównie skupiliśmy się na upowszechnianiu projektu. Przygotowaliśmy plakat i tablicę podsumowującą naszą dotychczasową współpracę międzynarodową oraz zakładki z informacją o projekcie, które otrzymał każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.

⇐ Poprzednia strona