logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

nz w dzienniku

Co oznacza “nz” w dzienniku przy sprawdzeniu obecności (frekwencji)?

“nz” – skrót oznacza nauczanie zdalne.

Będzie wstawiany bez względu czy dziecko się zaloguje do Librusa cz też nie.

Skrót ten oznacza, że ucznia nie ma w szkole i pracuje zdalnie. Nie jest to nieobecność.

Jeżeli nauczyciel się pomylił i wstawił inny skrót, to będzie poprawione.

Wychowawcy będą sprawdzać czy dzieci w ogóle się logują, abyśmy mogli reagować, gdy taka potrzeba wystąpi.

Librus aktualnie”zamula”, niestety.

Spokojnej pracy i zdrowia

dyr. Piotr Pszonka