logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

realizowane w naszej szkole

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.


Tytuł: Bo każdy dzień może być świętem

Opracowanie: mgr Aleksandra Niewelt i mgr Barbara Urbanek
Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021 (kontynuacja)
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Lekturkowy zawrót głowy”

Opracowanie: mgr Beata Kompanowska
Czas realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021
Opis zasad innowacji


Tytuł: „ZAKODOWANA WYPRAWA”

Opracowanie: mgr Anna Burda
Czas realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021
Opis zasad innowacji


Tytuł: „CZYTAJ Z NAMI”

Opracowanie: mgr Julia Krawczyk-Niewęgłowska
Czas realizacji: I etap edukacyjny (lata szkolne 2015-2017, 2017-2020, 2020-2023)
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Flipped Classroom metoda odwróconej klasy”

Opracowanie: mgr Beata Nogły
Czas realizacji: styczeń 2020 – czerwiec 2022
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Narkotykom mówimy NIE!”

Opracowanie: mgr Monika Bizgwa, mgr Honorata Maciończyk, mgr Monika Strzebniok, mgr Anna Oleksy
Czas realizacji: od listopada 2019 – bezterminowo
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Smaki Biblii”

Opracowanie: mgr Anna Grzenik
Czas realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Biologia z elementami języka angielskiego”

Opracowanie: mgr Dominika Chamera
Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2020
Opis zasad innowacji


Tytuł: Z Koziołkiem Matołkiem ruszamy w Polskę

Opracowanie: mgr Elżbieta Rugor i mgr Iwona Niestolik
Czas realizacji: październik 2019 – maj 2020
Opis zasad innowacji


Tytuł: WYBUCHOWE CZWARTKI

Opracowanie: mgr Elżbieta Naparstek i mgr Danuta Ignasiak
Czas realizacji: rok lata 2019 – 2021
Opis zasad innowacji


Tytuł: Bo każdy dzień może być świętem

Opracowanie: mgr Aleksandra Niewelt i mgr Barbara Urbanek
Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020
Opis zasad innowacji


Tytuł: ALE HISTORIA…

Opracowanie: mgr Beata Zahorska
Czas realizacji: październik 2018 do czerwiec 2019
Opis zasad innowacji


Tytuł: WSZYSTKO GRA – MUZYKA TĘCZĄ MALOWANA

Opracowanie: mgr Elżbieta Naparstek
Czas realizacji: Pierwszy etap edukacyjny 2018 – 2021
Opis zasad innowacji


Tytuł: „NARKOTYKI? NIE, DZIĘKUJĘ JA CHCĘ ŻYĆ!”

Opracowanie: mgr Honorata Maciończyk, mgr Monika Bizgwa, mgr Katarzyna Skupień, mgr Monika Strzebniok
Czas realizacji: wrzesień do grudzień 2018
Opis zasad innowacji


Tytuł: „Biologia z elementami języka angielskiego”

Opracowanie: mgr Dominika Chamera
Czas realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2019
Opis zasad innowacji


Tytuł: „CLIL IS COOL!”

Opracowanie: mgr Beata Nogły
Czas realizacji: drugie półrocze 2017/2018
Opis zasad innowacji


Tytuł: „NARKOTYKI? NIE, DZIĘKUJĘ JA CHCĘ ŻYĆ!”

Opracowanie: mgr Honorata Maciończyk, mgr Monika Bizgwa, mgr Katarzyna Skupień
Czas realizacji: wrzesień do grudzień 2017
Opis zasad innowacji


Tytuł: „MAGICZNY ŚWIAT POLSKICH LEGEND”

Opracowanie: mgr Anna Szymura
Czas realizacji: październik 2015 – czerwiec 2016
Opis zasad innowacji


Tytuł: „DZIECKO – AKTYWNA I SAMOISTNA JEDNOSTKA”

Opracowanie: mgr Beata Zahorska
Czas realizacji: październik 2015 – maj 2016
Opis zasad innowacji


Tytuł: „PRZERWA Z KLASĄ – ZAGOSPODAROWANIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH”

Opracowanie: mgr Anna Szymura, mgr Ewelina Kuźnik, mgr Katarzyna Kozioł, mgr Magdalena Rduch
Czas realizacji: drugie półrocze roku szkolnego 2013/2014
Opis zasad innowacji
O naszej innowacji napisano:
na blogu socjologa p. Łukasza Srokowskiego
na rybnik.com


Tytuł: MALI ODKRYWCY

Opracowanie: mgr Ewelina Kuźnik
Czas realizacji: 15 wrzesień 2014 – 26 czerwiec 2015
Opis zasad innowacji


Tytuł: PRZERWA Z KLASĄ

Opracowanie: mgr Katarzyna Kozioł, mgr Edyta Pierchała, mgr Ewelina Kuźnik, mgr Ewa Rachubka – Szymura, mgr Julia Krawczyk – Niewęgłowska, mgr Joanna Hoła
Czas realizacji: 15 wrzesień 2014 – 19 czerwiec 2015
Opis zasad innowacji


Tytuł: WSZYSTKO GRA – MUZYKA TĘCZĄ MALOWANA

Opracowanie: mgr Elżbieta Naparstek
Czas realizacji: Pierwszy etap edukacyjny 2014 – 2017
Opis zasad innowacji


Tytuł: NA ANGIELSKIM SIĘ NIE NUDZĘ

Opracowanie: mgr Marta Augustowska
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015
Opis zasad innowacji