logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Grono pedagogiczne

Piotr Pszonka
Dyrektor szkoły
Katarzyna Szymik
Zastępca dyrektora

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska w składzie:

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda, Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Piotr Pszonka
Dyrektor szkoły

Religia

Informatyka / Zajęcia komputerowe

Muzyka

Katarzyna Szymik
Zastępca dyrektora

Plastyka

Historia, WOS

Technika / Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

Świetlica

Biblioteka

Psycholog. Wychowanie do życia w rodzinie

Pedagog

Nauczyciel specjalista

Wiedza o regionie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe

Nauczyciel specjalista logopeda