logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Grono pedagogiczne

Piotr Pszonka
Dyrektor szkoły
Katarzyna Szymik
Zastępca dyrektora

W naszej szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska w składzie:

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda, Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Piotr Pszonka
Dyrektor szkoły

Religia

Informatyka

Muzyka

Katarzyna Szymik
Zastępca dyrektora

Plastyka

Historia, WOS

Technika

Wychowanie fizyczne

Świetlica

Biblioteka

Psycholog

Pedagog

Nauczyciel specjalista

Wiedza o regionie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe

Wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciel specjalista logopeda