logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

LEŚNYM TROPEM

Konkurs „Leśnym Tropem”

Sukcesem zakończył się udział naszych uczniów w XVII Wojewódzkim Plenerowym Konkursie Przyrodniczym Leśnym Tropem. Konkurs ten został objęty patronatem Prezydenta Miasta Rybnika oraz Starosty Powiatu Rybnickiego. Jego pomysłodawcą i organizatorem była Społeczna Szkoła Podstawową w Rybniku.

Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą na temat środowiska przyrodniczo-geograficznego Rybnika i subregionu zachodniego woj. śląskiego, a także wiadomościami z ekologii i ochrony przyrody.

Przemierzając leśną trasę wiodącą przez tereny rekreacyjne w północno-zachodniej części miasta rozwiązywali zadania w przygotowanych punktach kontrolnych. Rozpoznawali grzyby, drzewa, ślady i tropy zwierząt, dokonywali pomiarów pogody, zanieczyszczenia wód, musieli również wykazać się znajomością podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nasz zespół w składzie: Michalina Machulik, Malwina Bujas oraz Antoni Kogut spisał się na medal – zajął drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Serdecznie gratulujemy wysokiej lokaty oraz doskonałej znajomości otaczającej przyrody.

Danuta Zoń