logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Lekcje online

Sposób organizacji pracy w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zajęć online, które będą polegały na tym, że uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcji, którą nauczyciel będzie nadawał na żywo przy użyciu kamery i mikrofonu.

Do odbioru transmisji na żywo wystarczy zwykły smartfon z dostępem do internetu np. przez domowe Wi-Fi.
Pracujemy nad tym, aby uruchomić w ten sposób prowadzenie zajęć od jutra. Gdy piszę tę informację, to nie wiem, czy uda się to zrobić do jutra ze wszystkich przedmiotów.
W terminarzu ucznia w Librusie pojawi się lekcja, tak jak to było dotychczas podczas nauczania zdalnego, a przy lekcji online będzie ikona kamerki i link, który poprowadzi do aplikacji do połączenia na żywo.

A jaka to będzie aplikacja?
Aby korzystać z lekcji online trzeba pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację. Na telefon można pobrać ze swojego sklepu z aplikacjami, a na komputer ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app, albo po prostu wpisać w wyszukiwarce „Microsoft Teams pobierz”. Tak, ta aplikacja nazywa się Microsoft Teams. Po zainstalowaniu trzeba się zalogować, wpisać hasło startowe, zmienić je na nowe własne (minimum 8 znaków duże, małe litery i cyfry) i gotowe. Dzisiaj wychowawcy prześlą wam przez Librusa loginy i hasła jednorazowe. Obecność na lekcjach online będzie odnotowywana. Jeżeli pojawią się problemy ze sprzętem należy to zgłaszać wychowawcy, aby usprawiedliwił nieobecność.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN:

…w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W przypadku uczniów niepełnosprawnych sposób realizacji zajęć ustalą z rodzicami nauczyciele prowadzący te zajęcia.
Uczniowie, którzy z jakiś powodów nie mają możliwości technicznych do uczestniczenia w lekcjach w domu, zorganizuję lekcje w szkole: w klasie z nauczycielem prowadzącym zajęcia online lub w innym pomieszczeniu przy komputerze pod opieką nauczyciela. Takie osoby rodzic zgłasza telefonicznie, poprzez Librusa lub osobiście w szkole u dyrektora lub wicedyrektora.

UWAGA:
Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Jak to będzie wszystko działało?
Tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy uzależnieni od kaprysów techniki. Mogą wystąpić „kłopoty na łączach” w szkole, w Microsofcie lub u dostawcy Internetu. Może zaszwankować sprzęt. Wiemy, bo od marca do czerwca borykaliśmy się z wieloma tego typu problemami.
Sytuacja wymaga od nas cierpliwości, spokoju i wyrozumiałości z każdej strony – jak zawsze.

Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo zdrowia
dyr. Piotr Pszonka