logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Lekcje online w klasach 1-3

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Decyzją rządu, od 9 do 29 listopada wszystkie dzieci w szkole podstawowej będą uczyć się w trybie zdalnym.

Klasy 4-8 realizują już zajęcia w ten sposób, zatem dla nich decyzja ta powoduje przedłużenie tej formy nauczania.

Dla uczniów klas 1-3 i ich rodziców będzie to nowe doświadczenie. Nowe, ponieważ różni się od sposobu nauczania zdalnego stosowanego w okresie od marca do czerwca.

Jestem świadomy, że wysyłanie materiałów do samodzielnego opracowania przez uczniów wymagało od rodziców ogromnego zaangażowania w proces edukacyjny.

Dlatego właśnie w klasach młodszych zastosujemy, podobnie jak zrobiliśmy to u starszych uczniów, zajęcia online. Polegają one na tym, że uczniowie będą uczestniczyć w lekcji, którą nauczyciel będzie nadawał na żywo przy użyciu kamery i mikrofonu.

Do odbierania „transmisji” nie będzie potrzebny komputer – wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do internetu.
Uczniowie podczas zajęć mogą rozmawiać z nauczycielem i mogą się z nim widzieć. W przypadku, gdy łącze internetowe jest słabe, zalecane będzie połączenie z wyłączonymi kamerami.
Aby uczestniczyć w zajęciach online potrzebne jest użycie przeglądarki internetowej lub zainstalowanie aplikacji Teams (zdecydują o tym rodzice), którą można pobrać za darmo zarówno w wersji na komputer jak i na telefon.
Nie jest to idealna forma nauczania – zdarza się, że czasami pokonuje nas niedomagająca technologia, ale jestem przekonany, że w obecnej chwili będzie ona najlepsza.

Link do logowania i jednocześnie pobrania aplikacji w wersji na komputer:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/log-in
Wersję mobilną na telefon pobierzecie w swoim sklepie z aplikacjami.

Panie Wychowawczynie już wysłały lub wyślą wam przez Librusa w najbliższym czasie login i jednorazowe hasło do tej aplikacji. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu i oczywiście nowe zapamiętać (zanotować).

Na początku część dzieci będzie potrzebowała pomocy w obsłudze aplikacji Teams i tu jest rola rodziców.

Informacja o lekcji online wraz z linkiem do niej będzie umieszczana w terminarzu na Librusie. Może być również dostępna w kalendarzu w aplikacji Teams.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem i następującą zasadą: około 30 minut lekcji przed ekranem, około 15 minut pracy bez konieczności spoglądania na ekran i przerwa śródlekcyjna. Zatem, dzieci będą spędzały mniej więcej połowę czasu poświęconego na zajęcia szkolne bezpośrednio przed ekranem.

Została utrzymana zasada:
„Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).”

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Nauczyciel, który prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami niepełnosprawnymi, skontaktuje się z rodzicami, aby ustalić sposób realizacji tych zajęć.

Rodziców uczniów, którzy „ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu”, proszę o kontakt telefoniczny ponieważ zostałem „zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).”.

Na szkoły został również nałożony obowiązek prowadzenia opieki świetlicowej:
„…szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.”

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Dla bezpieczeństwa pracowników i uczniów, a także ich rodzin oraz zachowania obowiązujących obostrzeń będę chciał, aby większość nauczycieli prowadziła lekcje online z domu.

Z poważaniem
dyr. Piotr Pszonka