logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

KONKURS NA LOGO

Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza konkurs na logo.

Należy wymyślić, a następnie namalować lub narysować (technika dowolna) na kartce (minimum format A4) logo Szkolnego Koła Wolontariatu o nazwie “Drużyna Świętego Mikołaja”. Musi znaleźć się w nim nazwa (może zostać skrócona, np.: Szkolne Koło Wolontariatu Drużyna Św. Mikołaja) oraz nazwa szkoły i jej patrona, np.: SP im. S. Staszica.

Ponadto logo musi przedstawiać ideę dobrowolnego niesienia pomocy potrzebującym i odnosić się do naszego Świętego Patrona (może to być wizerunek Św. Mikołaja Biskupa lub przedstawienie konkretnej historii z życia Świętego w sposób graficzny, z której dowiadujemy się, w jaki sposób pomagał ludziom w potrzebie).

Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą, a następnie dostarczyć p. Annie Grzenik do 31.01.2019r. Spośród wszystkich prac zostaną nagrodzone trzy najciekawsze, a najlepsza z nich zostanie zatwierdzona jako logo SKW.

Zapraszamy!!!