logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

KOMUNIKAT

Przypomnienie zasad podawanych wcześniej.

W związku z pierwszymi przypadkami zakażeń koronawirusem w naszym regionie przypominam o obowiązujących zasadach:

  1. Rodzice nie posyłają dzieci do szkoły lub przedszkola, jeżeli zauważono u nich objawy grypopodobne.
  2. Jeżeli personel szkoły lub przedszkola zauważy u dziecka objawy grypopodobne, to rodzice mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji.
  3. Jeżeli dzieci przebywały poza granicami kraju, w państwach, w których stwierdzono występowanie zakażeń koronawirusem nie należy przyprowadzać ich do szkoły lub przedszkola. Powinny pozostać w domu przez 14 dni w celu prowadzenia obserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na stan zdrowia.

Pozostałe zalecenia na naszej stronie internetowej