logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Komunikat Dyrektora

Dyrektor publikuje komunikat informujący o termiach: zakończenia I półrocza, wystawiania ocen proponowanych i klasyfikacyjnych oraz o terminie klasyfikacji.

Dyrektor ogłosił również dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej. Propozycja Dyrektora uzyskała pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i będzie oczekiwać na opinie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.