logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Klasy 1-3 wracają

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, drodzy Uczniowie.

Decyzja o powrocie do szkoły dzieci z klas 1-3 zapadła.

Od poniedziałku 18 stycznia wracamy do nauczania stacjonarnego. Mam nadzieję, że sytuacja w kolejnych tygodniach umożliwi powrót do szkoły klas 4-8.

Organizacja nauki i pracy będzie odbywała się z zastosowaniem rygoru sanitarnego i zasad, które wprowadziliśmy rozpoczynając naukę we wrześniu.

Obowiązują zaktualizowane:
1. Regulamin działania szkoły w czasie epidemii.
2. Wytyczne prowadzenia zajęć z uczniami w czasie epidemii.

Obecne wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół z dnia 11 stycznia w niewielkim stopniu różnią się od tych opublikowanych w sierpniu.

Uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do organizacji zajęć z okresu września i października. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wdrożyli się do obowiązujących zasad i planu zajęć i częste zmiany mogą jedynie wprowadzać niepotrzebne zamieszanie.
W poniedziałek Wychowawczynie przypomną dzieciom zasady obowiązujące w czasie pandemii.

Przypominam, że nadal obowiązuje zasada niewchodzenia na teren szkoły. Rodzice, którzy odprowadzają dzieci powinni je pożegnać przed drzwiami szkoły. Do budynku rodzic wchodzi tylko w szczególnych przypadkach. Oczekuję od Państwa odpowiedzialności za siebie i za inne osoby z naszego otoczenia. Wszyscy chcielibyśmy uniknąć kwarantanny całych oddziałów klasowych. Dlatego jeszcze raz apeluję o przestrzeganie Regulaminu działania szkoły w czasie epidemii. Przypominam o obowiązku przekazania wychowawcy aktualnego numeru telefonu do osoby, z którą można się skontaktować w czasie przebywania dziecka w szkole.

Świetlica działa na zasadach takich jak we wrześniu.

Będą również wydawane obiady.
UWAGA:
Od stycznia zmieniła się cena obiadów.
Obecnie wynosi 4,00 zł.
Patrz zarządzenie dyrektora z 16 września 2020 roku.

Pozostańcie w zdrowiu

dyr. Piotr Pszonka