logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Klasa sportowa

UWAGA

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego w rekrutacji dodatkowej odbędzie się:

w poniedziałek 15. kwietnia

o godzinie 8:30

w małej sali gimnastycznej

wejście do szkoły przez sektor klas 1-3

dyr. Piotr Pszonka