logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Klasa sportowa zakwalifikowani

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

na rok  szkolny 2019/2020

w postępowaniu uzupełniającym

 

Do oddziału sportowego w postępowaniu uzupełniającym zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

1. Nikola Hanka
2. Nadia Weinstein
3. Miłosz Kozak
4. Mikołaj Szaboń
5. Sebastian Tokarczyk

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego nastąpi w dniu 23. kwietnia.

Jeżeli rodzic kandydata nie złożył jeszcze potwierdzenia woli uczęszczania do oddziału sportowego, należy to zrobić do 22. kwietnia, czyli praktycznie do jutra (do piątku).

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego rekrutacja do oddziału sportowego będzie kontynuowana jeżeli będą jeszcze wolne miejsca. W tym przypadku należy zgłosić się do Dyrektora i przebieg rekrutacji ustalać indywidualnie.

dyr. Piotr Pszonka