logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Jubileuszowe SPRZĄTANIE ŚWIATA

Minęło 25 lat, od kiedy Fundacja Nasza Ziemia wystosowała apel o wspólne podjęcie akcji, mającej na celu posprzątanie śmieci dziko zalegających w najbliższej okolicy. Szkoła Podstawowa w Jankowicach współuczestniczyła w akcji od samego początku. Sprzątaliśmy pobocza ulic, las przy Studzience, las w Goju, Las Królewiok, Moczydła oraz inne miejsca wymagające uprzątnięcia. Dzieci, młodzież oraz opiekunowie zawsze ochoczo i z wielkim zaangażowaniem podejmowali działania w trosce o czystość środowiska.

Z biegiem lat nieco zmieniała się forma udziału w akcji. Obok czynnego sprzątania włączone zostały kreatywne zabawy angażujące całą młodzież, zbiórki selektywne, odzysk surowców. Oprócz efektów w postaci zebranych odpadów nadających się do recyklingu, poprawy czystości wybranych miejsc, akcja przyczyniła się do wyrobienia prawidłowych nawyków proekologicznych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

W tegorocznej akcji udział wzięła cała szkoła, czyli blisko 500 osób. Zgromadziliśmy rekordową ilość odpadów aluminium bo aż 93,7 kg. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc Schronisku Zwierząt Bezdomnych w Rybniku. Do zgromadzenia takiej sumy odpadów przyczyniła się wspólna kreatywna zabawa na placu szkolnym, polegającą na ułożeniu z metalowych puszek modeli zwierząt z listy gatunków zagrożonych wyginięciem. W ten sposób uczniowie mieli również okazję do zgłębienia wiedzy o zwierzętach, których istnienie między innymi poprzez działania i ekspansję człowieka jest zagrożone.

W tym dniu, czyli 26 września zostało posadzone drzewo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, co jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowość jubileuszowej edycji. Akcja warta była szczególnego podkreślenia, dlatego też uczniowie przygotowali gazetki ścienne w swoich klasach. Do dekoracji użyli materiałów z odpadów np. plastikowych butelek, kolorowych nakrętek. Akcja osiągnęła wiele zaplanowanych celów, pozwoliła też na większą integrację młodzieży szkolnej.