logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

GRYPA

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje:

Obecnie odnotowujemy zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tej choroby zaleca się rodzicom, aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało ono pod opieką w domu – należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom.

Zapraszamy na stronę z wieloma informacjami na temat grypy.