logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dzień języków

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych.

Był konkurs na najlepszą gazetkę, quizy, prezentacje, poznawanie mowy zwierząt oraz poszukiwanie słów w różnych językach.

To wszystko po to by uświadomić uczniom bogactwo językowe Europy, promować różnorodność językową i kulturową, a także zachęcić uczniów do nauki języków obcych.

Beata Nogły

Poprzedni

Następny