logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dni wolne od zajęć