logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Na początku grudnia przedstawiłem Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu propozycję przesunięcia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych przypadających na 4 i 5 stycznia (w czasie ferii zimowych) na następujący termin:

31 marca 2021 – przed wiosenną przerwą świąteczną,
7 kwietnia 2021 – po wiosennej przerwie świątecznej.

Moja propozycja uzyskała akceptację wszystkich organów szkoły!

Dzięki temu wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała od 31 marca do 7 kwietnia.

dyr. Piotr Pszonka

Następny