logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Darowizna z JSW

Dzięki wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej udało nam się zrealizować zadanie pt.: „Modernizacja pracowni komputerowej i stanowisk pracy nauczycieli, sekretariatu oraz intendentki”.

Został zakupiony sprzęt komputerowy: 5 komputerów do sali komputerowej, 2 do sekretariatu szkoły, 1 do gabinetu intendentki oraz 2 komputery i 1 laptop do pokoju nauczycielskiego.

Łącznie 459 osób skorzystało z realizacji przedsięwzięcia w tym: 409 uczniów, 3 pracowników administracji i obsługi oraz 47 nauczycieli.

Przekazana darowizna pozwoli na właściwe działanie pracowni komputerowej i korzystających z niej uczniów. Nauczyciele mogą sprawniej i wydajniej przygotowywać materiały do pracy z dziećmi i wypełniać dokumentację szkolną. Zdecydowanie polepszeniu uległy warunki pracy szkolnego sekretariatu i intendentki.