logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dalsze zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć do 26 czerwca 2020 roku.

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie naszej gminy, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 roku.

ZARZĄDZENIE nr 08/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

dyr. Piotr Pszonka