logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zarządzenia dyrektora

Podczas ostatnich spotkań rodziców z wychowawcami oraz w rozmowach wychowawców z uczniami zdecydowana większość społeczności szkolnej opowiedziała się za wydłużeniem drugiej przerwy obiadowej o 5 minut i skróceniem kolejnych przerw do 5 minut. Podjąłem decyzję o ustaleniu zmian w dotychczasowym harmonogramie przerw międzylekcyjnych:   Przerwa śródlekcyjna Dotychczasowy czas trwania Nowy czas trwania przerwa po 1 lekcji 10 min 10 min […]
Czytaj więcej
Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację do oddziału sportowego Zobacz Zarządzenie dyrektora Zobacz Zasady rekrutacji do oddziału sportowego dyr. Piotr Pszonka
Czytaj więcej