logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zarządzenia dyrektora

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, drodzy Uczniowie. Decyzja o powrocie do szkoły dzieci z klas 1-3 zapadła. Od poniedziałku 18 stycznia wracamy do nauczania stacjonarnego. Mam nadzieję, że sytuacja w kolejnych tygodniach umożliwi powrót do szkoły klas 4-8. Organizacja nauki i pracy będzie odbywała się z zastosowaniem rygoru sanitarnego i zasad, które wprowadziliśmy rozpoczynając naukę we wrześniu. Obowiązują zaktualizowane: 1. Regulamin […]
Czytaj więcej
17 września dokonałem zmiany w Regulaminie działania szkoły w czasie epidemii. Podpunkt 1/ punktu 11. otrzymał brzmienie: “11. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny: 1) na terenie w budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki, przyłbice) z wyjątkiem sal lekcyjnych podczas zajęć,” Co powoduje ta zmiana? Gdy uczniowie dotrą na przerwę poza budynek: na plac szkolny lub boisko (do swojego […]
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie! Po okresie zdalnego nauczania i przerwie wakacyjnej wracamy do szkoły. Wracamy, jednak nie na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Sytuacja epidemiczna w kraju i w naszym regionie wymusiła na nas konieczność wprowadzenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły. Stosowanie tych procedur ma na celu minimalizowanie ewentualnych skutków mogącego pojawić się […]
Czytaj więcej
Zawieszenie zajęć do 5 czerwca 2020 roku. W związku ze wzrostem zachorowań oraz sytuacją związaną z epidemią koronawirusa na terenie naszej gminy, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć od dnia 25 maja 2020 roku do 5 czerwca 2020 roku. ZARZĄDZENIE nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach z dnia 22 maja 2020r. […]
Czytaj więcej
Podczas ostatnich spotkań rodziców z wychowawcami oraz w rozmowach wychowawców z uczniami zdecydowana większość społeczności szkolnej opowiedziała się za wydłużeniem drugiej przerwy obiadowej o 5 minut i skróceniem kolejnych przerw do 5 minut. Podjąłem decyzję o ustaleniu zmian w dotychczasowym harmonogramie przerw międzylekcyjnych:   Przerwa śródlekcyjna Dotychczasowy czas trwania Nowy czas trwania przerwa po 1 lekcji 10 min 10 min […]
Czytaj więcej
Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację do oddziału sportowego Zobacz Zarządzenie dyrektora Zobacz Zasady rekrutacji do oddziału sportowego dyr. Piotr Pszonka
Czytaj więcej