logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Wszystkie

Co oznacza „nz” w dzienniku przy sprawdzeniu obecności (frekwencji)? „nz” – skrót oznacza nauczanie zdalne. Będzie wstawiany bez względu czy dziecko się zaloguje do Librusa cz też nie. Skrót ten oznacza, że ucznia nie ma w szkole i pracuje zdalnie. Nie jest to nieobecność. Jeżeli nauczyciel się pomylił i wstawił inny skrót, to będzie poprawione. Wychowawcy będą sprawdzać czy dzieci […]
Czytaj więcej
Zdalne nauczanie Etap 2 Zdalne nauczanie stało się faktem i wiemy, że potrwa minimum do Wielkanocy. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wcześniej informowałem, że zdecydowałem o wykorzystaniu narzędzia, jakim jest dziennik elektroniczny Librus do kształcenia na odległość. Materiały umieszczone na […]
Czytaj więcej
Komisja rekrutacyjna ustaliła wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista została umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną publikuję listę również tutaj. […]
Czytaj więcej
Szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Sytuacja epidemiczna w kraju nie poprawia się. Termin powrotu do szkoły od 26 marca stoi pod znakiem zapytania. Dlatego podjąłem decyzję o przygotowaniu się do ewentualnego przedłużenia okresu zawieszenia zajęć i związanego z tym nauczania zdalnego. Postanowiłem do tego celu wykorzystać nasz dziennik elektroniczny. Firma Librus przez ostatni okres prowadziła intensywne prace nad przystosowaniem dziennika do […]
Czytaj więcej
ZADANIA DLA UCZNIÓW na czas zawieszenia zajęć Do 25 marca. Od 26 marca zdalne nauczanie za pomocą Librusa. Przejdź do zadań dla klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Klasa 1 klasa 1a klasa 1b klasa 1c Edukacja wczesnoszkolna: 2020-03-14 / K. Kubica Edukacja polonistyczna: – W podręczniku przeczytać teksty od strony 20 do 31. – W kartach pracy […]
Czytaj więcej
Zachęcam wszystkich petentów, którzy mają jakąkolwiek sprawę do załatwienia, aby w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w szkole. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo. Unikajmy kontaktu, nie przemieszczajmy się niepotrzebnie. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych obowiązują nowe godziny załatwiania spraw w sekretariacie: 8:00 – 12:00. dyr. Piotr Pszonka  
Czytaj więcej
Informuję, że podjąłem decyzję o zmianie terminu zaplanowanych zebrań z rodzicami. Na ten moment, o ile termin zawieszenia zajęć nie wydłuży się, zebrania dla klas 4-8 odbędą się w dniach 31 marca – 2 kwietnia. dyr. Piotr Pszonka
Czytaj więcej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca br. […]
Czytaj więcej
Warsztaty pierwszej pomocy połączone ze zbiórką krwi oraz szkoleniem z zakresu obsługi AED, które miały się odbyć 15 marca 2020 r. na parking przy kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach zostały przesunięte na termin późniejszy.
Czytaj więcej
Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poszukać odpowiedzi… autor nieznany Otwarte umysły z całą pewnością mają uczniowie, którzy w 1. okresie roku szkolnego 2019/2020 otrzymali stypendia naukowe. Poprzeczka była ustawiona wysoko. Aby otrzymać stypendium w klasach V-VI trzeba było mieć średnią co najmniej 5,40 zaś w klasach VII-VIII […]
Czytaj więcej