logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Projekty

„Wspólna kultura, wspólne legendy” W dniach od 15 do 21 września uczniowie naszej szkoły spotkali się w Jantarze z uczniami z litewskiej szkoły Panevezys Rozynas progymnasium. Spotkanie odbyło się dzięki finansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. Projekt pt. „Wspólna kultura, wspólne legendy” miał na celu przygotowanie wspólnego przedstawienia kukiełkowego legendy o „Juracie, królowej Bałtyku”, która tłumaczy […]
Czytaj więcej
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są: kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych; inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się odkrywanie wspólnych korzeni; niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach; stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży. W ramach tego programu realizujemy projekt […]
Czytaj więcej
Za nami wyjazd do Getyngi – czyli druga część projektu polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. W Getyndze byliśmy o 10 rano w poniedziałek 13 maja. Opiekunowie grupy niemieckiej przygotowali świetny program. Od razu zostaliśmy przywitani w szkole przez dyrekcję, zwiedziliśmy szkołę i zjedliśmy porządny obiad na stołówce. Od godziny 14 uczniowie byli już z rodzinami. We wtorek rano uczniowie obserwowali dwie lekcje […]
Czytaj więcej