logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Komunikaty

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2. września w poniedziałek na placu „zegarowym” o godzinie 9:00. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 8:00.   UWAGA Trwa rozbudowa naszego przedszkola. Teren budowy jest ściśle ogrodzony. Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami na drogach dojazdowych (ulice Równoległa i Polna). Jeden z parkingów jest wyłączony z użytku. Zalecam wysadzenie dziecka […]
Czytaj więcej
Na podstronie Stypendium (Uczniowie/Stypendium) osoby zainteresowane znajdą informację o zasadach przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, listę osób, którym zostały przyznane stypendia na zakończenie roku oraz, na samym dole, informację o sposobie podania informacji dotyczących rachunku bankowego w celu dokonania przelewu stypendium (pliki o nazwach (stypendium_rachunek.doc oraz stypendium_rachunek.pdf).
Czytaj więcej
Drodzy Rodzice i Opiekunowie, w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracam się do Państwa z apelem o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce rozpoczną letnie wakacje. Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich. Choć z roku na rok […]
Czytaj więcej
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie upałów, w porozumieniu z organem prowadzącym, zdecydowałem o skróceniu lekcji do 30 minut. Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. Upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Nowy rozkład dzwonków obowiązuje wstępnie od środy 12. do piątku 14. czerwca: 1. 8:00 – 8:30 2. […]
Czytaj więcej
W związku z art. 22ab. ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020. Zobacz WYKAZ (w formacie pdf). Proszę zwrócić uwagę, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń […]
Czytaj więcej
Zapraszam Rodziców dzieci, które we wrześniu 2019 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie informacyjne. Termin: 5 czerwca 2019, godz. 16:30 Miejsce: Aula szkolna W planie spotkania: ogólne informacje o szkole: organizacja szkoły, działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza, współpraca rodziców ze szkołą w tym przepływ informacji, warunki lokalowe – zwiedzanie szkoły, informacje na temat początku nowego roku szkolnego: termin […]
Czytaj więcej
W dniach 29 i 30 maja odbędą się podsumowujące rok szkolny zebrania z rodzicami klas 1-3. Zobacz harmonogram
Czytaj więcej
W dniach 14-16 maja Wychowawcy zapraszają na zebrania. Głównym tematem spotkania będą oceny proponowane w klasach 4-8. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach 4-3G. Sprawdź dzień, godzinę i salę
Czytaj więcej
W związku z zawieszeniem akcji strajkowej, które zostało zapowiedziane na najbliższą sobotę, od poniedziałku 29. kwietnia zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem. dyr. Piotr Pszonka
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice. Akcja strajkowa w naszej szkole trwa nadal. Zajęcia lekcyjne nie będą się odbywały. Szkoła będzie w stanie zapewnić opiekę świetlicową niewielkiej liczbie uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnić im opieki w domu. Informacja medialna z piątku: „… dzisiaj są rozpatrywane trzy scenariusze, i wszystkie będą analizowane we wtorek na posiedzeniu prezydium zarządu głównego ZNP. Wtedy zapadnie decyzja, […]
Czytaj więcej