logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dla rodzica

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie. Decyzją rządu, od 9 do 29 listopada wszystkie dzieci w szkole podstawowej będą uczyć się w trybie zdalnym. Klasy 4-8 realizują już zajęcia w ten sposób, zatem dla nich decyzja ta powoduje przedłużenie tej formy nauczania. Dla uczniów klas 1-3 i ich rodziców będzie to nowe doświadczenie. Nowe, ponieważ różni się od sposobu nauczania zdalnego stosowanego […]
Czytaj więcej
Dzisiaj ogłoszono, że od poniedziałku 26 października do 8 listopada uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Powracają zasady dotyczące zdalnego nauczania, które wprowadziliśmy w marcu. Na poniedziałek nauczyciele prześlą materiały uczniom przez Librusa. Będę jednak dążył do tego, aby zajęcia odbywały […]
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice. Rada Rodziców nie planuje organizowania ubezpieczenia grupowego Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla uczniów. W to miejsce sugeruje ubezpieczenie indywidualne,  z którego skorzystało wielu rodziców naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym (tak robi obecnie większość rodziców z innych szkół). Każdy rodzic wybiera firmę ubezpieczeniową indywidualnie. Może też skorzystać z rekomendacji firmy ubezpieczeniowej jako kontynuację z ubiegłego roku szkolnego. Szczegóły […]
Czytaj więcej
Zasady przebywania dzieci w szkole zostały podane w regulaminie zamieszczonym w poprzedniej informacji. Obiady: W dniu 1 września Wychowawcy klas wysyłają do rodzica deklarację na obiady poprzez wiadomość w dzienniku Librus, którą rodzic uzupełnia i odsyła. Obiady zaczynamy wydawać od poniedziałku 7 września dla dzieci, których rodzice prześlą deklarację do czwartku 3 września. Na wszelkie wątpliwości odpowiada Intendentka. Świetlica: Aby […]
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie! Po okresie zdalnego nauczania i przerwie wakacyjnej wracamy do szkoły. Wracamy, jednak nie na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Sytuacja epidemiczna w kraju i w naszym regionie wymusiła na nas konieczność wprowadzenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły. Stosowanie tych procedur ma na celu minimalizowanie ewentualnych skutków mogącego pojawić się […]
Czytaj więcej
Zapraszam Rodziców dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie informacyjne. Termin: 19 sierpnia 2020, godz. 16:30 Miejsce: Aula szkolna lub sala gimnastyczna (w zależności od bieżącej sytuacji) W planie spotkania: ogólne informacje o szkole: organizacja szkoły, działalność opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza w tym aktualne przepisy dotyczące organizacji zajęć w szkole, współpraca rodziców ze szkołą w tym […]
Czytaj więcej
Do końca sierpnia br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski o udzielenie stypendium dla młodych mieszkańców naszej gminy – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce bądź mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w sporcie. Stypendium Wójta Gminy Świerklany przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są […]
Czytaj więcej
Zbliża się upragniony czas wakacji, odpoczynku, zabawy, czasu wolnego spędzonego z przyjaciółmi, wyjazdów. Należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie! Przygotowana prezentacja przypomni kilka zasad jak miło spędzić ten czas i bez niepotrzebnych stresów. Pedagog Anna Szymura  
Czytaj więcej
Opublikowany został wykaz podręczników na nowy rok szkolny. Należy zwrócić uwagę na to, że w wykazie nie pojawił się podręcznik do języka niemieckiego dla klas 4-6. Proszę nie kupować podręczników do języka niemieckiego dla klas 4, 5 i 6. Przedmiot ten jest dodatkowy i nie będzie nauczany w przyszłym roku szkolnym w naszej szkole. W klasach 7 i 8 język […]
Czytaj więcej
Przypomnienie zasad podawanych wcześniej. W związku z pierwszymi przypadkami zakażeń koronawirusem w naszym regionie przypominam o obowiązujących zasadach: Rodzice nie posyłają dzieci do szkoły lub przedszkola, jeżeli zauważono u nich objawy grypopodobne. Jeżeli personel szkoły lub przedszkola zauważy u dziecka objawy grypopodobne, to rodzice mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji. Jeżeli dzieci przebywały poza granicami kraju, w […]
Czytaj więcej