logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Bezpieczeństwo, obiady, świetlica

Zasady przebywania dzieci w szkole zostały podane w regulaminie zamieszczonym w poprzedniej informacji.

Obiady:

  1. W dniu 1 września Wychowawcy klas wysyłają do rodzica deklarację na obiady poprzez wiadomość w dzienniku Librus, którą rodzic uzupełnia i odsyła.
  2. Obiady zaczynamy wydawać od poniedziałku 7 września dla dzieci, których rodzice prześlą deklarację do czwartku 3 września.
  3. Na wszelkie wątpliwości odpowiada Intendentka.

Świetlica:

  1. Aby zapisać dziecko na świetlicę należy złożyć wniosek w wersji papierowej. Formularz można pobrać w sekretariacie lub ze szkolnej strony (drukujemy obustronnie). Należy wypełnić go dokładnie łącznie z podpisami osób uprawnionych do odbierania dziecka (RODO).
  2. Wniosek należy złożyć w świetlicy lub sekretariacie szkoły.
  3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci zgodnie z regulaminem.
  4. W bieżącym roku szkolnym świetlica czynna jest od godziny 6:45 do godziny 7:45 przed lekcjami oraz do godziny 16:00 po zajęciach lekcyjnych. Regulamin świetlicy opisuje zasady przebywania uczniów w świetlicy. Został on uzupełniony o nowe zasady na czas epidemii.
  5. Świetlica działa od 2 września.

Materiały dotyczące powrotu do szkoły:
Spot informacyjny
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
Strona MEN
Ulotki dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii