logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Autor: spadmin

Minęło 25 lat, od kiedy Fundacja Nasza Ziemia wystosowała apel o wspólne podjęcie akcji, mającej na celu posprzątanie śmieci dziko zalegających w najbliższej okolicy. Szkoła Podstawowa w Jankowicach współuczestniczyła w akcji od samego początku. Sprzątaliśmy pobocza ulic, las przy Studzience, las w Goju, Las Królewiok, Moczydła oraz inne miejsca wymagające uprzątnięcia. Dzieci, młodzież oraz opiekunowie zawsze ochoczo i z wielkim […]
Czytaj więcej
Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się Wojewódzkie Konkursy z: 1) Języka Polskiego; 2) Matematyki; 3) Historii 4) Języka Angielskiego; 5) Języka Niemieckiego; 6) Języka Francuskiego; 7) Geografii; 8) Biologii; 9) Fizyki; 10) Chemii. Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów organizuje się Wojewódzkie Konkursy z: 1) Języka Polskiego; 2) Matematyki; 3) Historii; 4) Języka Angielskiego; 5) Języka Niemieckiego; 6) Języka Francuskiego; 7) Geografii; […]
Czytaj więcej
17 września uczniowie naszej szkoły wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Tydzień przed decydującym dniem kandydaci przeprowadzili kampanię, a korytarze wypełniły się plakatami z obietnicami wyborczymi. Ostatnim sprawdzianem była dla nich debata, na której mogli przedstawić swoje pomysły i odpowiedzieć na pytania zadane przez publiczność. Następnie uczniowie szkoły przystąpili do głosowania. Strona Samorządu Uczniowskiego
Czytaj więcej
„Wojtek do szkoły podąża żwawo, to patrzy w lewo, to patrzy w prawo. Tu idzie Paweł, a tam Malwinka, ale to dzisiaj inna dziewczynka. Bluzeczka biała, poważna mina, już przedszkolaka nie przypomina, każdy wie dobrze, co wnet się stanie, kiedy rozpocznie się ślubowanie…” I stało się! Trzeciego  września po uroczystym apelu tegoroczni pierwszoklasiści zgromadzili się na auli, gdzie w obecności […]
Czytaj więcej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni wolne od zajęć
Czytaj więcej
Przewodniczący Oddziałowych Rad Rodziców wybrani podczas zebrań z rodzicami stanowią Szkolną Radę Rodziców. Zebranie Szkolnej Rady Rodziców odbędzie się 20. września (czwartek) o godzinie 18:30. W planie spotkanie między innymi: Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny, wybory Zarządu Rady Rodziców, uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego, dodatkowe dni wolne od nauki… Warto wcześniej zapoznać się z Programem wychowawczo-profilaktycznym, którego projekt […]
Czytaj więcej
W dniach 18-20 września odbędą się spotkania organizacyjne wychowawców z rodzicami. Szczegółowy harmonogram spotkań
Czytaj więcej
Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców Naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019 złożonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Przedstawiamy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia Towarzystwa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019. Składki za ubezpieczenie w wysokości 55 złoty będzie można wpłacać na zebraniach z rodzicami w dniach 18-20 września […]
Czytaj więcej
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przewidywany termin jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa śląskiego to: 19.09. – 28.09.2018 r. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych […]
Czytaj więcej
Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Pełna informacja na stronie MEN
Czytaj więcej