logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

AKTUALNOŚCI

Zawieszenie zajęć do 5 czerwca 2020 roku. W związku ze wzrostem zachorowań oraz sytuacją związaną z epidemią koronawirusa na terenie naszej gminy, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć od dnia 25 maja 2020 roku do 5 czerwca 2020 roku. ZARZĄDZENIE nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach z dnia 22 maja 2020r. […]
Czytaj więcej
Komunikat Dyrektora Na podstawie § 11o. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 781) ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały zmienione […]
Czytaj więcej
Przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni do wzięcia udziału w akcji polegającej na szyciu maseczek dla przychodni w Świerklanach. Również tam maseczki okazały się towarem deficytowym. Na nasz apel o pomoc odpowiedziało wiele osób. W akcję włączyły się nie tylko uczennice naszej szkoły, ale również ich mamy i babcie – tu serdeczne podziękowania składamy […]
Czytaj więcej
Organizacja kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia lekcji i konsultacji online. Warunkiem przeprowadzenia lekcji online jest: ) gotowość nauczyciela do użycia tej formy kształcenia na odległość, ) uzyskanie potwierdzenia od wszystkich rodziców danej grupy, klasy, że istnieje możliwość organizacyjna i techniczna, aby ich dzieci wzięły udział w lekcjach online planowanych na konkretny dzień i godzinę. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom zasady […]
Czytaj więcej
Jane Austen kiedyś powiedziała: Ze wszystkich okropnych rzeczy w życiu najokropniejsze jest pożegnanie. A dzisiaj szkoła żegna. Żegna swoją byłą uczennicę, Elżbietę Rugor, która w 1993 roku odebrała świadectwo ukończenia ósmej klasy i po paru latach wytężonej nauki do niej wróciła. Żegna rodzica swoich uczniów, aktywnego i zawsze gotowego do pomocy. Żegna swoją bibliotekarkę, która na pytanie zadane przez dziecko: […]
Czytaj więcej
Nowe: zabawy edukacyjne dla najmłodszych, Legenda o powstaniu Jankowic
Czytaj więcej
Organizacja zdalnego nauczania – ewaluacja. Postawy, obowiązki, zalecenia i przepływ informacji. ) Nauczyciele muszą zaakceptować realia obecnego sposobu nauczania: ograniczenia w dostępie do sprzętu komputerowego w rodzinach, problemy części uczniów i ich rodziców z posługiwaniem się technologią komunikacyjno-informacyjną i komputerową, konieczność samoograniczania się nauczyciela w ilości przygotowywanego materiału do niezbędnego minimum tak, aby nie przeciążać uczniów pracą, brak wpływu i […]
Czytaj więcej
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkiego, co daje radość i przynosi nadzieję. Dużo zdrowia, spokoju, odpoczynku i wzajemnej życzliwości.
Czytaj więcej
Komisja Rekrutacyjna publikuje listę kandydatów przyjętych do klasy I. Są to kandydaci spoza rejonu szkoły.  
Czytaj więcej
Co oznacza „nz” w dzienniku przy sprawdzeniu obecności (frekwencji)? „nz” – skrót oznacza nauczanie zdalne. Będzie wstawiany bez względu czy dziecko się zaloguje do Librusa cz też nie. Skrót ten oznacza, że ucznia nie ma w szkole i pracuje zdalnie. Nie jest to nieobecność. Jeżeli nauczyciel się pomylił i wstawił inny skrót, to będzie poprawione. Wychowawcy będą sprawdzać czy dzieci […]
Czytaj więcej