logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przewidywany termin jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa śląskiego to: 19.09. – 28.09.2018 r.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych.
Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.

Warto wiedzieć, że:
1. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy również zwrócić uwagę, na fakt, iż „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, iż staje się ona nieatrakcyjna dla
lisa.
2. Wielokrotne badania potwierdzają, iż przynęta nie jest niebezpieczna dla ludzi. Jednakże należy zachować ostrożność, gdyż szczepionka zawiera osłabiony wirus wścieklizny. Dla zdrowia ludzkiego może stanowić pewne
niebezpieczeństwo w momencie nie zachowania odpowiedniej ostrożności i zaleceń. W przypadku, kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz wszystkie inne części ciała, które zetknęły się płynną szczepionką. W takich przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem medycyny, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.
3. Dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz wolno żyjących przynęta ze szczepionką jest nieszkodliwa!
4. Szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich, ponieważ na te grupy zwierząt nie działa wystarczająco skutecznie.
5. W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.
6. Wszelkie polowania w tym okresie są zabronione.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będzie przedstawiciel
Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem telefonu: 32 42 88 615.