logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Ende polsko-niemiecki

Marsz na orientację w centrum Rybnika? Zerknijcie na fotki z ostatniego dnia wymiany polsko-niemieckiej!