logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się Wojewódzkie Konkursy z:

1) Języka Polskiego;
2) Matematyki;
3) Historii
4) Języka Angielskiego;
5) Języka Niemieckiego;
6) Języka Francuskiego;
7) Geografii;
8) Biologii;
9) Fizyki;
10) Chemii.

Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów organizuje się Wojewódzkie Konkursy z:

1) Języka Polskiego;
2) Matematyki;
3) Historii;
4) Języka Angielskiego;
5) Języka Niemieckiego;
6) Języka Francuskiego;
7) Geografii;
8) Biologii;
9) Fizyki;
10) Chemii

Stopnie konkursów

Ustala się trzy stopnie konkursów:

1) stopień szkolny;
2) stopień rejonowy;
3) stopień wojewódzki.

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Szkoła podstawowa
język polski SP 5.11.2018
godz. 9.00
14.01.2019
godz. 9.00
26.02.2019
godz. 9.00
matematyka SP 6.11.2018
godz. 9.00
15.01.2019
godz. 900
27.02.2019
godz. 9.00
język angielski SP 7.11.2018
godz. 9.00
16.01.2019
godz. 9.30
28.02.2019
godz. 9.00
historia SP 8.11.2018
godz. 9.00
17.01.2019
godz. 9.00
1.03.2019
godz. 9.00
geografia SP 9.11.2018
godz. 9.00
18.01.2019
godz. 9.00
4.03.2019
godz. 9.00
biologia SP 12.11.2018
godz. 9.00
21.01.2019
godz. 9.00
6.03.2019
godz. 9.00
chemia SP 13.11.2018
godz. 9.00
22.01.2019
godz. 9.00
7.03.2019
godz. 9.00
fizyka SP 14.11.2018
godz. 9.00
23.01.2019
godz. 9.00
8.03.2019
godz. 9.00
język niemiecki SP 15.11.2018
godz. 9.00
24.01.2019
godz. 9.00
11.03.2019
godz. 9.00
Gimnazjum
język polski G 19.11.2018
godz. 9.00
14.01.2019
godz. 13.00
26.02.2019
godz. 13.00
matematyka G 20.11.2018
godz. 9.00
15.01.2019
godz. 13.00
27.02.2019
godz. 13.00
język angielski G 21.11.2018
godz. 9.00
16.01.2019
godz. 13.00
28.02.2019
godz. 13.00
historia G 22.11.2018
godz. 9.00
17.01.2019
godz. 13.00
1.03.2019
godz. 13.00
geografia G 23.11.2018
godz. 9.00
18.01.2019
godz. 13.00
4.03.2019
godz. 13.00
biologia G 26.11.2018
godz. 9.00
21.01.2019
godz. 13.00
6.03.2019
godz. 13.00
chemia G 27.11.2018
godz. 9.00
22.01.2019
godz. 13.00
7.03.2019
godz. 13.00
fizyka G 28.11.2018
godz. 9.00
23.01.2019
godz. 13.00
8.03.2019
godz. 13.00
język niemiecki G 29.11.2018
godz. 9.00
24.01.2019
godz. 13.00
11.03.2019
godz. 13.00

Cele organizacji konkursów

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem. Ich celem jest:

1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów;
2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają;
3) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim.

Zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne stopnie konkursów
1) Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.
2) Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych stopniach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.

Więcej na temat organizacji konkursów i uprawnień laureatów na stronie Kuratorium