logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Archiwum: Wrzesień 2020

Jak co roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiły się cztery uczennice. Kandydatki zaprezentowały swoje programy wyborcze – tym razem przez radiowęzeł, a następnie odbyło się głosowanie. Po przeliczeniu oddanych głosów powołany został Samorząd Uczniowski w składzie: Przewodnicząca: Alicja Piechaczek Zastępca: Karolina Wilewska Skarbnik: Hanna Lubszczyk Dziewczynom serdecznie gratulujemy, […]
Czytaj więcej
Admin przyznaje się, że przegapił materiał dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 🙁 Nadrabiam tę gafę. Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłyną pracowite Nad książką szkolną, nad zeszytem… Życzę wam wszystkim na początek Szkolnego roku samych piątek! Jan Brzechwa Słowo wakacje pochodzi od łacińskiego vacatio, czyli oswobodzenie. Dzisiaj kojarzy się nie tylko z wolnym czasem, ale także z podróżami. Zwyczaj […]
Czytaj więcej
Dyrektor opublikował terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dostępny jest również Kalendarz roku szkolnego. Terminy powyższych i innych wydarzeń znajdziesz również w naszym Terminarzu.
Czytaj więcej
17 września dokonałem zmiany w Regulaminie działania szkoły w czasie epidemii. Podpunkt 1/ punktu 11. otrzymał brzmienie: “11. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny: 1) na terenie w budynku szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki, przyłbice) z wyjątkiem sal lekcyjnych podczas zajęć,” Co powoduje ta zmiana? Gdy uczniowie dotrą na przerwę poza budynek: na plac szkolny lub boisko (do swojego […]
Czytaj więcej
Biblioteka w naszej szkole działa już pełną parą. Lektury idą jak ciepłe bułeczki i mimo że buzie zasłonięte maseczkami, a do biurka podchodzi się szlakiem żółto-czarnej taśmy nie tracimy nadziei, że wkrótce runą mury i epidemiczne regulaminy a świat wróci do zdrowia. I do tłumnego odwiedzania biblioteki! Dla przypomnienia podaję godziny otwarcia biblioteki oraz obowiązujące w niej zasady: poniedziałek 7.30 […]
Czytaj więcej
W dniach 14-18 września zaplanowane zostały spotkania organizacyjne z Rodzicami klas 1-8. Zobacz termin spotkania w swojej klasie
Czytaj więcej
Szanowni Rodzice. Rada Rodziców nie planuje organizowania ubezpieczenia grupowego Następstw  Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla uczniów. W to miejsce sugeruje ubezpieczenie indywidualne,  z którego skorzystało wielu rodziców naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym (tak robi obecnie większość rodziców z innych szkół). Każdy rodzic wybiera firmę ubezpieczeniową indywidualnie. Może też skorzystać z rekomendacji firmy ubezpieczeniowej jako kontynuację z ubiegłego roku szkolnego. Szczegóły […]
Czytaj więcej