logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Archiwum: Maj 2020

Dwie wyjątkowe dziewczyny Emily Zimończyk i Malwina Bujas mają na swoim koncie kolejne sukcesy, tym razem w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Emily Zimończyk uczennica klasy VIIIa uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego a Malwina Bujas uczennica klasy VIIb tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. To wielkie osiągnięcie okupione było solidną pracą i […]
Czytaj więcej
Opublikowany został wykaz podręczników na nowy rok szkolny. Należy zwrócić uwagę na to, że w wykazie nie pojawił się podręcznik do języka niemieckiego dla klas 4-6. Proszę nie kupować podręczników do języka niemieckiego dla klas 4, 5 i 6. Przedmiot ten jest dodatkowy i nie będzie nauczany w przyszłym roku szkolnym w naszej szkole. W klasach 7 i 8 język […]
Czytaj więcej
Dzięki wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej udało nam się zrealizować zadanie pt.: „Modernizacja pracowni komputerowej i stanowisk pracy nauczycieli, sekretariatu oraz intendentki”. Został zakupiony sprzęt komputerowy: 5 komputerów do sali komputerowej, 2 do sekretariatu szkoły, 1 do gabinetu intendentki oraz 2 komputery i 1 laptop do pokoju nauczycielskiego. Łącznie 459 osób skorzystało z realizacji przedsięwzięcia w tym: 409 uczniów, 3 […]
Czytaj więcej
Gmina Świerklany zgłosiła się po raz kolejny do konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”, w którym nagrodą jest ufundowanie przez firmę NIVEA atrakcyjnych placów zabaw w 15 lokalizacjach, które otrzymają najwięcej internetowych głosów. Jest o co powalczyć, ponieważ nagroda zawiera wiele wyjątkowych urządzeń zabawowych, sam plac zaś jest podzielony na 3 tematyczne części: naukową, artystyczną i sportową, dbając – poprzez zabawę – […]
Czytaj więcej
Od kwietnia 2020 roku Gmina Świerklany realizuje projekt w ramach Programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program jest odpowiedzią na sytuację epidemiczną kraju, która zmusiła samorządy do zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej. Jednak nie wszyscy uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu umożliwiający […]
Czytaj więcej
Zawieszenie zajęć do 5 czerwca 2020 roku. W związku ze wzrostem zachorowań oraz sytuacją związaną z epidemią koronawirusa na terenie naszej gminy, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć od dnia 25 maja 2020 roku do 5 czerwca 2020 roku. ZARZĄDZENIE nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach z dnia 22 maja 2020r. […]
Czytaj więcej
Komunikat Dyrektora Na podstawie § 11o. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 781) ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały zmienione […]
Czytaj więcej
Przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni do wzięcia udziału w akcji polegającej na szyciu maseczek dla przychodni w Świerklanach. Również tam maseczki okazały się towarem deficytowym. Na nasz apel o pomoc odpowiedziało wiele osób. W akcję włączyły się nie tylko uczennice naszej szkoły, ale również ich mamy i babcie – tu serdeczne podziękowania składamy […]
Czytaj więcej
Organizacja kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia lekcji i konsultacji online. Warunkiem przeprowadzenia lekcji online jest: ) gotowość nauczyciela do użycia tej formy kształcenia na odległość, ) uzyskanie potwierdzenia od wszystkich rodziców danej grupy, klasy, że istnieje możliwość organizacyjna i techniczna, aby ich dzieci wzięły udział w lekcjach online planowanych na konkretny dzień i godzinę. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom zasady […]
Czytaj więcej