logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Archiwum: Kwiecień 2020

Jane Austen kiedyś powiedziała: Ze wszystkich okropnych rzeczy w życiu najokropniejsze jest pożegnanie. A dzisiaj szkoła żegna. Żegna swoją byłą uczennicę, Elżbietę Rugor, która w 1993 roku odebrała świadectwo ukończenia ósmej klasy i po paru latach wytężonej nauki do niej wróciła. Żegna rodzica swoich uczniów, aktywnego i zawsze gotowego do pomocy. Żegna swoją bibliotekarkę, która na pytanie zadane przez dziecko: […]
Czytaj więcej
Nowe: zabawy edukacyjne dla najmłodszych, Legenda o powstaniu Jankowic
Czytaj więcej
Organizacja zdalnego nauczania – ewaluacja. Postawy, obowiązki, zalecenia i przepływ informacji. ) Nauczyciele muszą zaakceptować realia obecnego sposobu nauczania: ograniczenia w dostępie do sprzętu komputerowego w rodzinach, problemy części uczniów i ich rodziców z posługiwaniem się technologią komunikacyjno-informacyjną i komputerową, konieczność samoograniczania się nauczyciela w ilości przygotowywanego materiału do niezbędnego minimum tak, aby nie przeciążać uczniów pracą, brak wpływu i […]
Czytaj więcej
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkiego, co daje radość i przynosi nadzieję. Dużo zdrowia, spokoju, odpoczynku i wzajemnej życzliwości.
Czytaj więcej
Komisja Rekrutacyjna publikuje listę kandydatów przyjętych do klasy I. Są to kandydaci spoza rejonu szkoły.  
Czytaj więcej