logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Archiwum: Marzec 2020

Co oznacza “nz” w dzienniku przy sprawdzeniu obecności (frekwencji)? “nz” – skrót oznacza nauczanie zdalne. Będzie wstawiany bez względu czy dziecko się zaloguje do Librusa cz też nie. Skrót ten oznacza, że ucznia nie ma w szkole i pracuje zdalnie. Nie jest to nieobecność. Jeżeli nauczyciel się pomylił i wstawił inny skrót, to będzie poprawione. Wychowawcy będą sprawdzać czy dzieci […]
Czytaj więcej
Szkoły w całej Polsce rozpoczynają kształcenie na odległość. Jest wysoce prawdopodobne, że systemy informatyczne, na których oparło się to zadanie, mogą mieć problem z płynnym działaniem. Ale jest szansa, że podołają. Do południa z Librusem było ciężko, a obserwujemy, że po godzinie 14 zaczyna wszystko spokojnie działać. Zalecam wszystkim spokojne i rozsądne podejście do tematu. Idealną sytuacją byłoby, gdyby uczeń […]
Czytaj więcej
Zdalne nauczanie Etap 2 Zdalne nauczanie stało się faktem i wiemy, że potrwa minimum do Wielkanocy. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wcześniej informowałem, że zdecydowałem o wykorzystaniu narzędzia, jakim jest dziennik elektroniczny Librus do kształcenia na odległość. Materiały umieszczone na […]
Czytaj więcej
Komisja rekrutacyjna ustaliła wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista została umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną publikuję listę również tutaj. […]
Czytaj więcej
Szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Sytuacja epidemiczna w kraju nie poprawia się. Termin powrotu do szkoły od 26 marca stoi pod znakiem zapytania. Dlatego podjąłem decyzję o przygotowaniu się do ewentualnego przedłużenia okresu zawieszenia zajęć i związanego z tym nauczania zdalnego. Postanowiłem do tego celu wykorzystać nasz dziennik elektroniczny. Firma Librus przez ostatni okres prowadziła intensywne prace nad przystosowaniem dziennika do […]
Czytaj więcej
ZADANIA DLA UCZNIÓW na czas zawieszenia zajęć Do 25 marca. Od 26 marca zdalne nauczanie za pomocą Librusa. Przejdź do zadań dla klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Klasa 1 klasa 1a klasa 1b klasa 1c Edukacja wczesnoszkolna: 2020-03-14 / K. Kubica Edukacja polonistyczna: – W podręczniku przeczytać teksty od strony 20 do 31. – W kartach pracy […]
Czytaj więcej
Zachęcam wszystkich petentów, którzy mają jakąkolwiek sprawę do załatwienia, aby w miarę możliwości ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty osobiste w szkole. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo. Unikajmy kontaktu, nie przemieszczajmy się niepotrzebnie. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych obowiązują nowe godziny załatwiania spraw w sekretariacie: 8:00 – 12:00. dyr. Piotr Pszonka  
Czytaj więcej
Informuję, że podjąłem decyzję o zmianie terminu zaplanowanych zebrań z rodzicami. Na ten moment, o ile termin zawieszenia zajęć nie wydłuży się, zebrania dla klas 4-8 odbędą się w dniach 31 marca – 2 kwietnia. dyr. Piotr Pszonka
Czytaj więcej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca br. […]
Czytaj więcej
Warsztaty pierwszej pomocy połączone ze zbiórką krwi oraz szkoleniem z zakresu obsługi AED, które miały się odbyć 15 marca 2020 r. na parking przy kościele pw. Bożego Ciała w Jankowicach zostały przesunięte na termin późniejszy.
Czytaj więcej