logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

11 LISTOPADA

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada, co roku, mają miejsce obchody Święta Niepodległości.

To właśnie ten dzień wyznaczono jako datę umowną odzyskania niepodległości, bowiem sam proces odbudowy niezależności przez Polskę nie został wdrożony w ciągu jednego dnia. Składało się na niego wiele wydarzeń. Przedwojenny rząd Polski ustanowił właśnie ten dzień Świętem Niepodległości, aby upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego.

10 listopada 1918 roku Piłsudski powrócił do Polski, a następnego dnia odebrał naczelne dowództwo od Rady Regencyjnej nad podległym jej Wojskiem Polskim.

Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku.

W szkole bardzo ważna jest edukacja patriotyczna. Jednym z jej elementów jest świętowanie Dnia Niepodległości. Tak było też w tym roku.

8 listopada zintegrowani uczniowie klas 5b i 3a spotkali się w auli szkolnej, aby zmierzyć się z zadaniami związanymi z symbolami narodowymi. Musieli wykazać się znajomością hymnu, zaprezentować postawę w czasie jego wykonywania. Przypomnieli sobie również wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Nie zabrakło łamigłówek, krzyżówek i czytania ze zrozumieniem.
Tego samego dnia o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna stawiła się do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Uroczyście ubrani, z biało-czerwonymi kotylionami, w pozycji na baczność wszyscy zaśpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”.

12 listopada był festiwalem piosenki żołnierskiej, bo w akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości brała udział cała społeczność szkolna. Wspólne śpiewanie przeplatane było informacjami o historycznych wydarzeniach poprzedzających odzyskanie wolności i patriotycznymi wierszami.