Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

zawierający działania wychowawcze

2016/2017

Program Wychowawczy Szkoły jest dokumentem, który zawiera treści i działania wychowawcze oraz profilaktyczne realizowane przez wszystkich nauczycieli szkoły.

Nasz program został podzielony na obszary:

 1. Wszechstronny rozwój uczniów
 2. Rozwijanie komunikacji interpersonalnych, pozytywnych relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy tolerancji
 3. Ukulturalnianie
 4. Wychowanie patriotyczne i regionalne
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznia
 6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią
 7. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę
 8. Wychowanie ekologiczne i zdrowy styl życia

 zobacz Program

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

zawierający działania profilaktyczne

2016/2017

Program Profilaktyki jest dokumentem, który zawiera treści i działania profilaktyczne realizowane przez wszystkich nauczycieli szkoły.

Treści programu:

 1. Budzenie zainteresowań u uczniów
 2. Budowanie pozytywnego stosunku do szkoły
 3. Poczucie bezpieczeństwa w szkole
 4. Podejmowanie aktywności – promowanie zdrowego stylu życia
 5. Uczenie radzenia sobie z emocjami
 6. Wsparcie w trudnych sytuacjach
 7. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 8. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
 9. Przeciwdziałanie agresji, przemocy
 10. Budowanie autorytetów
 11. Opieka i wsparcie ze strony nauczycieli
 12. Współpraca z rodzicami

 zobacz Program