Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

PROGRAMY I PROJEKTY

OBECNIE REALIZOWANE

Nie truj sąsiada 

Planeta Energii 

Edukacja bez barier 

Śląskie bajki i legendy 

Swego nie znacie 

Zielona pracownia 

Akademia piłki siatkowej 

Owoce w szkole 

E-Twinning 

ZAKOŃCZONE

Bo warto pamiętać 

Podróż za jeden uśmiech 

Różnorodność w(śród) nas 

Książki naszych marzeń 

Mistrzowie kodowania 

WF z Klasą 

Przygotowani na szóstkę 

Comenius 2013-15 

Comenius 

Realizowane zadania

 

Nie truj sąsiada w ramach kampani pt. „Gmina z dobrą energią!”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu pt. "Nie truj sasiada". Wedłu raportu Światowej Organizacji Zdrowia nasz region należy do obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie. Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza.

Strona kampanii informacyjnej 

Popularyzujemy tematykę w gazetce szkolnej nr 47/02/17 oraz 48/03/17 

Rozmawiamy o problemie z władzami gminy 

Organizujemy wiosenny korowód 

Ponownie w Urzędzie Gminy 


Planeta Energii

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Planeta Energii”. Jest to program edukacyjny realizowany w formie konkursu. Skierowanego do nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w całym kraju.
Jego głównym celem jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw.
Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 3c przy ogromnym wsparciu rodziców. Trzecioklasiści realizują różnego rodzaju zajęcia bazując na udostępnionych przez Grupę Energa materiałach dydaktycznych. Wykonują działania dodatkowe oraz autorskie pomysły. Więcej o samym programie tutaj 

Co się dzieje w naszym projekcie?

KONKURS

W ramach konkursu nasi Planetowicze dowiedzieli się już się miedzy innymi czym jest tajemnicze zjawisko zwane prądem elektrycznym, skąd się bierze i w jaki sposób dociera do naszych domów. Wiedzą, że może stanowić zagrożenie, ale znają też jego pozytywne strony. Trzecioklasiści zastanawiali się również, jak wyglądałby świat bez prądu oraz czy możliwe jest jego oszczędzanie, skoro komputer, telefon komórkowy, lodówka, pralka i wiele innych urządzeń użytku codziennego działają dzięki energii elektrycznej?

AKCJA NIEZAPOMINAJKA

Przypomnieliśmy całej społeczności szkolnej i lokalnej jak ważne jest oszczędzanie energii elektrycznej. Najpierw zaprojektowaliśmy plakat - pocztówkę z okazji Międzynarodowego Dnia Oszczędzania Energii. Następnie, na zajęciach plastycznych wykonaliśmy kilka egzemplarzy. Z plakatem i ulotkami wyruszyliśmy "w teren"- przeszliśmy ulicami Jankowic, odwiedziliśmy pobliskie sklepy, Urząd Gminy i znaczące instytucje w okolicy szkoły.

Więcej czytaj tutaj 

MUZEUM OGNIA W ŻORACH

Uczestniczyliśmy w lekcji tematycznej pt. „Tajemnica ognia”, następnie otrzymaliśmy test do samodzielnego rozwiązania i ruszyliśmy na podbój podziemia. Multimedialna ekspozycja oraz urządzenia doświadczalne były nie tylko doskonałym uzupełnieniem i ugruntowaniem zaprezentowanej wiedzy. To była cudowna zabawa, a edukacja z tak ogromną dawką rozrywki to jest właśnie to, co podoba nam się najbardziej.

Więcej czytaj i oglądaj tutaj 

CHYBA FAKTYCZNIE POTRZEBA JEST MATKĄ WYNALAZKU!!!

Tak po prostu… Poszliśmy do sali komputerowej. Zgasiliśmy światło, szczelnie zasłoniliśmy rolety i … zaczęliśmy wyobrażać sobie świat bez oświetlenia. Odrobina jasności próbowała wedrzeć się z korytarza, pomimo to było jakoś nieswojo. Nawet rozmawiać było nam trudno, a co dopiero pracować? Do pracy zdecydowanie potrzebne jest oświetlenie! To pobudziło nas do refleksji. Jak w dawnych czasach oświetlano mieszkania?

ALE Z TĄ ŻARÓWKĄ TO BYŁO SUPER!!!

Zaczęliśmy od zagadek i rebusów. Jeszcze raz przyjrzeliśmy się zgromadzonym w klasie żarówkom. Byliśmy zgodni, że do świecenia żarówki potrzebna jest elektryczność. Dokładnych informacji dostarczył nam fragment filmu z serii Rodzina Pytalskich pt. „Światła stop”

A CENNA ENERGIA „UCIEKA”…

Nasi przodkowie i to wcale nie tak dawno potrafili żyć bez elektryczności! A jeżeli już, to zużywali znacznie mniej prądu niż my. Przekonaliśmy się o tym w trakcie pobytu w izbie regionalnej. Porównując te dwa światy doszliśmy do wniosku, że my żyjemy wygodnie, ale zbyt rozrzutnie...

CO OKO WIDZIAŁO, A APARAT UWIECZNIŁ…

Dwa nieodzowne atrybuty działań w Planecie Energii. Oko i aparat. Postanowiliśmy przyjrzeć się im dokładniej. Któżby przypuszczał, że znajdziemy aż tyle analogii. Wykonaliśmy szereg doświadczeń, omówiliśmy zjawisko załamania światła. Wiemy jak powstaje obraz na siatkówce oka i na elemencie światłoczułym (kliszy) aparatu.

Zobacz kilka zdjęć z powyższych działań 

 


Edukacja bez barier

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Pozyskane środki to kwota 54 714,00 zł na doposażenie bazy dydaktycznej oraz organizację zajęć.

W naszej szkole prowadzone będą następujące działania:

 • dwa indywidualne zajęcia specjalistyczne
 • dla czworga dzieci zajęcia logopedyczne
 • dla 30 uczniów grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (kl. 1 i 4)
 • dla około 25 uczniów grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dla około 40 uczniów grupowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze,  infor.matyczne i językowe
 • dla 5 uczniów zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • dla 15 uczniów wizyta studyjna do Parku Tematycznego w Rybniku
 • dla 15 uczniów wizyta studyjna do Elektrowni Rybnik

Zajęcia odbywać się będą od października 2016 do maja 2017r.

Suma wszystkich godzin wynosi 460.

Do pobrania deklaracja zgłoszenia i oświadczenia 

Do pobrania usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach 

Wizyta studyjna w EDF POLSKA 


Śląskie bajki i legendy

Celem naszego projektu jest zbliżenie społeczności współpracujących szkół: naszej i Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. Pragniemy osiągnąć ten cel poprzez realizację wspólnych zadań:

 • warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, techniczne i literackie
 • wspólne wyjazdy integracyjne.

Działania te rozbudzą zainteresowanie krajem partnera, kulturą, literaturą, tradycją i językiem.

Realizacja tych działań zaowocuje potrzebą utrzymywania wzajemnych kontaktów po zakończeniu projektu.

Współpraca transgraniczna realizowana w ramach projektu zakłada realizację 8 działań (po 4 działania na każdego partnera).

Będą to następujące działania:

 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 2. PODĄŻAMY SZLAKIEM KSIĘDZA WALENTEGO
 3. OSTRAWSKIE LEGENDY
 4. SKRZATY NA LANDKU
 5. MAGIA ŚWIĄT PO ŚLĄSKU
 6. LALKI I BAJKI
 7. PODRÓŻE I KSIĄŻKI KSZTAŁCĄ NAS
 8. LEGENDY Z GÓR
 9. ŚLĄSK WĘGLEM MALOWANY

 

Realizowane działania

Działanie nr 2. Jankowice, 27 września 2016r.

PODĄŻAMY SZLAKIEM KSIĘDZA WALENTEGO - taki był tytuł pierwszego działania, które miało miejsce w Jankowicach. Przybyła grupa z Czech zwiedziła szkołę, wybrała się z wizytą do Urzędu Gminy, wzięła udział w przedstawieniu o księdzu Walentym, wykonała bajkę i komiks podczas warsztatów, zwiedziła nasz kościół i Studzienkę, a następnie doskonale się bawiła w ośrodku w Jankowicach.

Opis działania ze zdjęciami 

Opis działania na stronie czeskiej 

Działanie nr 3. Ostrawa, 18 października 2016r.

OSTRAWSKIE LEGENDY - Pod tym hasłem przebiegała wizyta w Ostrawie. Zwiedziliśmy szkołę, uczyliśmy się wykonywać papier czerpany, poznaliśmy historię herbu Ostrawy, który wykonywaliśmy z tektury, układaliśmy puzzle, zwiedziliśmy bibliotekę, gdzie zostaliśmy zapoznani z czeskimi bajkami i próbowaliśmy przetłumaczyć je na język polski. W Ostrawie zwiedziliśmy Ratusz, Kościół Miłosierdzia oraz Ostrawski Zamek z muzeum czarownic oraz diabłów. Powstała piosenka w języku polsko – czeskim.

Opis działania ze zdjęciami 

Opis działania na stronie czeskiej 

Działanie nr 4. Ostrawa, 22 listopada 2016r.

SKRZATY NA LANDKU - w Landku znajduje się muzeum górnictwa. Nasza grupa zwiedziła zabytkową kopalnię. W szkole podziwialiśmy występy czeskich uczniów, a podczas wspólnych warsztatów zrobiliśmy gigantyczna książkę obrazkową do legendy Pani z Landeka.

Opis działania ze zdjęciami 

Opis działania na stronie czeskiej 

Działanie nr 5. Jankowice 13 grudnia 2016r.

MAGIA ŚWIĄT PO ŚLĄSKU - spotkanie miało miejsce w okresie przedświątecznym i towarzyszyła mu bożonarodzeniowa atmosfera: pani Regina Sobik przybliżyła nam lokalne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe i opowiedziała jak obchodzone są Święta Bożego Narodzenia w jej domu, była  inscenizację pt. „O choince ubranej przez aniołka”, warsztaty muzyczne, przedstawienie świąteczne o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, a na koniec "poszukiwanie Gwiazdy Betlejemskiej" w obserwatorium astronomicznym.

Opis działania ze zdjęciami 

Działanie nr 6. Ostrawa 27 marca 2017r.

LALKI I BAJKI CZYLI LOUTKY A POHADKY - w spotkaniu uczestniczyła klasa 2b wraz z paniami Beatą Zahorską i Anną Szymurą. Rozpoczęliśmy od warsztatów, które poprowadzili lalkarze w teatrze. Wspólnie wykonywaliśmy pacynki. Następnie obejrzeliśmy przedstawienie: K. Čapek „Dashenka - żywot szczeniaka”. Po powrocie do szkoły podzielono nas na trzy grupy. Przy trzech stolikach do wykonania były różne zadania. Stolik numer jeden to praca manualna polegająca na wykonaniu i ozdobieniu korony. Stolik numer dwa to miejsce, gdzie powstawały rozkładane książeczki z bajkami. Wszystkie bajki były oczywiście dwujęzyczne. Stolik ostatni to było magiczne miejsce - tu powstawały lalki - postaci z bajek.

Opis działania ze zdjęciami 

Działanie nr 7. Dolny Śląsk 6 i 7 kwietnia 2017r.

PODRÓŻE I KSIĄŻKI KSZTAŁCĄ NAS - wspólna wycieczka na Dolny Śląsk. Punkt pierwszy to Kaplica Czaszek w Czermnej , poznaliśmy historię jej powstania i co się w niej odbywa. Następnie udaliśmy się do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Tutaj poznaliśmy historię powstawania papieru. Każdy z nas podjął próbę samodzielnego czerpania papieru. Drugiego dnia pojechaliśmy do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Ostatni punkt wspólnego poznawania dolnegośląska to Twierdza w Kłodzku. Dwa dni minęły bardzo szybko. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele byli zadowoleni z wycieczki. Razem spędzony czas zaowocował w nowe doświadczenia, oraz poszerzył naszą wiedzę.

Opis działania ze zdjęciami 

Działanie nr 8. Beskid Śląsko-Morawski 16 i 17 maja 2017r.

LEGENDY Z GÓR - wspólna wycieczka w Beskid Śląsko-Morawskito kolejne działanie projektowe. Był wyciąg krzesełkowy w Trojanovicach, który wywiózł nas na wysokość 1009 m n.p.m. na przełęcz Pustevny, przepiękny masyw Radgoszcza, który jest dla Czechów górą symboliczną i historyczną, kaplica świętego Cyryla i Metodego, warsztaty, podczas których uczniowie wykonali ozdobne maski. Drugiego dnia zaliczyliśmy skansen Roznovo pod Radhostem.

Opis działania ze zdjęciami 


Swego nie znacie

Międzyszkolny projekt edukacji regionalnej „Swego nie znacie”, mający na celu poznanie różnorodności Śląska – jego zwyczajów, gwary oraz odkrywanie i rozwijanie zainteresowań zabytkami i różnymi dziedzinami sztuki, a także poznanie rówieśników z innych części Śląska.
Uczniowie szkół podstawowych z Rudy Śląskiej, Bojszów i Jankowic będą przedstawiać sobie wzajemnie ciekawe miejsca swojej okolicy, organizować wspólne rozgrywki sportowe, konkursy i zabawy.
W rocznym projekcie udział będzie brała klasa 5a pod kierunkiem p. Iwony Dziadek-Czarneckiej.


Zielona pracownia

UTWORZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

Tytuł zadania: „Odkrywcy leśnych skarbów”
Koszt całości zadania: 21 799,39 zł
Kwota dofinansowania: 17 439,51 zł
Wkład własny gminy: 4 359,88 zł w tym 2 739,00 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”
Numer umowy o dofinansowanie: 136/2016/75/EE/ap/D

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyła pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Odkrywcy leśnych talentów” obejmował utworzenie szkolnej ekopracowni poprzez wyposażenie jej nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na zasobach ekopracowni.

Powstała ekopracowanie wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez zakup wyposażenia pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 6 godzin lekcyjnych czyli 30 godzin. Będą się w niej odbywać

 • lekcje przyrody (18 godzin tygodniowo),
 • lekcje z innych przedmiotów (10),
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego (2 godziny) oraz Koła Ekologicznego prowadzonego z Ramienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny dla uczniów klas IV-VI podczas których realizować się będzie tematykę związaną z ekologią (2 godziny),
 • prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, dziadków, spotkań z ciekawymi ludźmi (zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych osób),
 • wystawy przygotowane przez uczniów pod okiem nauczyciela przyrody będą cennym źródłem informacji dla uczniów klas I - III, wzbogacą ich wiedzę o środowisku (w dowolnym czasie i liczbie).

Zdjęcia z uroczystości wręczenia dyplomów, z samej pracowni i uroczystego otwarcia zanjdziesz w aktualnościach 

Na podstawowych zajęciach z przyrody uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej i płyt załączonych do podręczników. Jakość obrazu jest wysoka, ekran duży, więc prezentacje budzą zainteresowanie. Od kiedy posiadamy tablicę, wykorzystujemy ją podczas konkursów. Nie drukujemy testów oszczędzając papier a jedynie wyświetlamy zadania, co okazuje się być atrakcyjniejszą formą dla ucznia. Wykorzystaliśmy ten sposób pracy podczas zespołowych zmagań przyrodniczo-matematycznych w trakcie Otwarcia Ekopracowni, podczas Szkolnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego oraz Konkursu o tytuł Mistrza Ekologii. Wykorzystujemy ją również do prezentacji zdjęć z wycieczek ekologicznych oraz krajoznawczych. Możemy wówczas podzielić się wrażeniami i wiedzą z pozostałymi uczniami szkoły.

Zobacz zdjęcia 

Bardzo obleganym stanowiskiem pracy jest stół z mikroskopem stereoskopowym. Obraz nie tak mocno powiększony, bo zaledwie 2-4 razy, ale za to przestrzenny, więc robi wrażenie. Oglądamy glebę, minerały, owady.

Zobacz zdjęcia 

Radością dla uczniów jest przebywanie, obserwacja i opieka nad zwierzętami w klasie. Otrzymaliśmy środki na zakup nowych akwariów.

Zobacz zdjęcia 

Uczniowie w ramach Koła Ekologicznego poznają oraz modelują z gliny plastycznej okazy ze świata zwierząt. Przedmiotem zainteresowania uczniów były mięczaki, gady oraz płazy. Po ich wykonaniu prace zostały wyeksponowane w gablotach i odtąd będą cenną pomocą dydaktyczną, ale i dekoracją.

Zobacz zdjęcia 

Poznawanie przyrody na łonie natury umożliwiają głównie obserwacje, w tym roku szkolnym wyjątkowo dokładne, gdyż otrzymaliśmy w ramach Konkursu Zielona Pracownia 3 szt. lornetek. Jak przyjemnie obserwować krajobraz, w tym ptaki prezentują zdjęcia.

Zobacz zdjęcia 

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. „Ekologiczny autobus” z członkami Szkolnego Koła Ekologicznego oraz Koła Ekologicznego POPP Czerwionka-Leszczyny, udał się na pierwszą w tym roku wyprawę do ŚOB w Mikołowie. Poznaliśmy nowoczesne Centrum Edukacyjne ŚOB, jego najbliższe otoczenie oraz 14 - sto metrową wieżę widokową, z której przy pomocy lornetek mogliśmy obserwować i podziwiać krajobraz Śląska. Za pośrednictwem Wydziału Edukacji ŚOB uczniowie skorzystali z zajęć terenowych przygotowanych przez instruktorów zielonego survivalu: ak można w praktyce wykorzystać dobra natury na potrzeby człowieka np. jak prostymi sposobami rozniecić ogień, jak umiejętnie korzystać z noży, jak pozyskać wodę, rozpoznać rośliny nadające się do jedzenia. Kolejną wyjątkową atrakcją dla uczniów była plenerowa wystawa fotograficzna „Tajemniczy świat owadów”.

Zobacz szczegóły i zdjęcia 


Akademia piłki siatkowej

Nasza Szkoła oficjalnie została członkiem Akademii

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. goście z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wybitni sportowcy: Arkadiusz Terlecki i Mariusz Prudel, dyrektorzy 16 szkół, nauczyciele z tych szkół oraz zarząd TS Volley Rybnik.

Celem Rybnickiej Akademii Siatkówki jest realizacja nowoczesnego programu szkoleniowego zmierzającego do podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zabawę w sport, a najbardziej utalentowanym młodym siatkarzom zapewnienie profesjonalnego, optymalnego procesu szkoleniowego. W efekcie każdy uczestnik programu będzie sprawniejszy, zdrowszy i nabędzie umiejętności współpracy w grupie, a każdy talent będzie miał możliwość rozwoju do poziomu mistrzostwa sportowego zgodnie ze swoimi predyspozycjami psycho-motorycznymi na kolejnych etapach szkolenia siatkarskiego.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia na www.rybnik.com.pl

Zobacz Rybnicki Program Informacyjny www.youyube.com


Owoce w szkole

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzezzwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Opis, kącik zdrowia, gry online znajdziesz pod adresem www.owocewszkole.org

Nasze działania w ramach projektu:

Przeczytsaj tekst umieszczony w aktualnościach »»» 

Pascal Brodnicki przygotowuje zdrowe śniadanie do szkoły / pracy 

Owocowo-warzywne spotkanie z Gospodyniami 

Prelekcja o zdrowym odżywianiu 

Owocowy Bal karnawałowy 

Udział w monkursie TESCO dla szkół  

Owocowy dzień w szkole 


E-Twinning

Przystąpiliśmy do programu: 100 projects from trash to treasure. Program polega na wykonaniu różnych rzeczy z odpadów np. z rolek po papierze toaletowym czy starych butelkach. Program realizowany jest na technice i kole technicznym, gdzie dzieci wykonują różne ozdoby recyklingowe: śnieżynki z papieru toaletowego czy też butelki ozdabiane metodą decoupagu. Wykonane prace zostaną sfotografowane i umieszczone na wspólnym blogu.
Do programu należą także szkoły z takich krajów jak: Grecja, Rumunia, Estonia, Szwecja, Bułgaria, Litwa, Turcja.

Link do bloga projektu z prezentacjami ze wszystkich szkół http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Link do strony z krótką prezentacja naszej szkoły http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie kartek wielkanocnych ze szkołami w Wielkiej Brytanii (Bury), Litwy (Alytus) i Grecji (Hellas).