Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

Jesteśmy Szkołą z Misją

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą:

  1. Silnie osadzoną w środowisku lokalnym
  2. Nastawioną na współpracę między uczniami a nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; między rodzicami a szkołą; między władzami lokalnymi a szkołą
  3. Przygotowującą uczniów do permanentnego kształcenia
  4. Nastawioną na wszechstronny rozwój każdego ucznia
  5. Wyrabiającą poczucie przynależności ucznia do kraju i Europy
  6. Uczącą przywiązania do tradycji i współczesności swojego regionuhttp://www.iconarchive.com
  7. Uczącą zachowań prozdrowotnych i prorodzinnych

 oraz z Wizją

WIZJA SZKOŁY

Wychowujemy ucznia dbającego o swój własny rozwój, czerpiącego radość z nauki i poznawania „nowego”, przywiązanego do tradycji i współczesności swojego regionu, wrażliwego na piękno, zafascynowanego ochroną przyrody i otwartego na świat. W naszej szkole istotnym celem jest integralny rozwój nauczyciela i ucznia. Tylko nauczyciel, który sam podejmuje stały wysiłek własnego rozwoju intelektualnego i duchowego jest w stanie kształcić osobowość młodego człowieka.