Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej
Komunikaty

Wydarzenia w PAŹDZIERNIKU

04.10.2017r. (środa)

godz. 630   WYCIECZKA KL. Va  p. Iwona Drąszczyk, p. Aleksandra Niewelt

godz. 630   WYCIECZKA kl. IIag i IIbg  p. Magalena Szulik, p. Danuta Kaszyca, p. Beata Nogły

godz. 1600 - 1800   DYSKOTEKA KL. IV-VI  z okazji DNIA CHŁOPCA p. Magdalena Szulik, p. Iwona Dziadek-Czarnecka, s. Elżbieta Sienkiewicz

05.10.2017r. (czwartek)

godz. 800   WYCIECZKA KL. VIIa I VIIb do ZOO w OPOLU  p. Grażyna Toman, p. Katarzyna Szostak, p. Aleksandra Niewelt

godz. 1120   WYJAZD kl. IIIag z okazji DNIA CHŁOPCA do Bowlig Club  p. Paulina Kapińska, p. Dawid Szymura 

06.10.2017r. (piątek)

godz. 800  WYJAZD GRUPY UCZNIÓW NA KONKURS PRZYRODNICZY   p. Danuta Zoń

11.10.2017r. (środa)

  godz. 900   WIZYTA SZKÓŁ PARTNERSKICH W RAMACH PROJEKTU "SWEGO NIE ZNACIE"   p. Iwona Dziadek-Czarnecka, p. Katarzyna Szymik

  godz. 1100   LEKCJA W KINIE "Jak oni to robią, czyli o efektach specjalnych /DK Niedobczyce/   p. Aleksandra Niewelt, p. Anna Niemczyk, p. Danuta Zoń

  godz. 1700 - 1900   DYSKOTEKA z okazji DNIA CHŁOPCA dla klas VII - IIIg   p. Magdalena Szulik, ...

12.10.2017r. (czwartek)

godz. 1445    KONFERENCJA /w sprawie Statutu Szkoły/    Dyrekcja

16.10.2017r. (poniedziałek)

godz. 1045   AKADEMIA Z OKAZDJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ dla klas I-IV   p. Aleksandra NIewelt, p. Magdalena Szulik

godz. 1200   AKADEMIA Z OKAZDJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ dla klas V-IIIg p. Aleksandra Niewelt, p. Magalena Szulik

17.10.2017r. (wtorek)

godz. 1500   SZKOLENIE "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"  Dyrekcja

20.10.2017r. (piątek)

godz. 855 - 1130   WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA - kl. VII a  Dyrekcja

godz. 1150 - 1430   WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA - kl. VII b  Dyrekcja

23.10.2017r. (ponidziałek)

godz. 800  WYCIECZKA KL. VIa DO OPOLA  p. Iwona DZiadek-Czarnecka, p. Aleksandra Niewelt

25.10.2017r. (środa)

godz. 1045    SPOTKANIE kl. I-III Z HIGIENISTKĄ SZKOLNĄ połączone z projekcja FILMU O ZDROWYM ODŻYWIANIU  p. Julia Krawczyk-Niewęgłowska, p. Bożena Chrysteczko

26.10.2017r. (czwartek)

godz. 1000 - 1420   WYJAZD kl.VIIc NA KRĘGLE Z OKAZJI DNIA CHŁOPCA  p. Marta Augustowska, p. Anna Szymura

27.10.2017r. (piątek)

godz. 900 - 1035  WARSZTATY prowadzone przyrekcjaez PSYCHOLOGA I PEDAGOGA Z PPP w kl. VIIb  p. pedagog Anna Szymura

godz. 1150 - 1430  WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA - kl. VII c  Dyrekcja

godz. 1445 - 1615   WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA - dla NAUCZYCIELI   Dyrekcja 

godz. 1630  WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA "Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu"- dla RODZICÓW   Dyrekcja 

31.10.2017r. (wtorek)

godz. 855   APEL SKO z okazji ŚWIATOWEGO DNIA OSZCZĘDZANIA oraz BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH dla klas I-VI  p. Iwona Drąszczyk, s. Elzbieta Sienkiewicz, p. Katarzyna Szymik

godz. 950   BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH dla klas VII - IIIg s. Elżbieta Sienkiewicz, p. Katarzyna Szymik

Powrót