Wydarzenia w LISTOPDZIE
Co się wydarzy w listopadzie? czytaj dalej
Zarządzenie Dyrektora
Zgodnie z zapowiedzią Dyrektor wydał zarządzenie czytaj dalej
Plan Pracy i Statut
Publikujemy ważne dokumenty czytaj dalej
Kalendarz roku szkolnego
Komunikat Dyrektora czytaj dalej
Wydarzenia w PAŹDZIERNIKU
Co się wydarzy w październiku? czytaj dalej
Komunikaty

LIBRUS zmiany loginów

UWAGA

W nowym roku szkolnym wystąpiła konieczność ustalenia nowych loginów i haseł dostępu do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców klas gimnazjalnych.

Uczniowie otrzymają loginy od wychowawców, a rodzice na pierwszych spotkaniach organizacyjnych.

Terminy spotkań podane będą wkrótce. 

Powrót