Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej
Komunikaty

Wydarzenia w STYCZNIU

04, 05.01.2017r. (środa, czwartek)

 godz. według harmonogramu  Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III  wychowawcy klas I-III

04.01.2017r. (środa)

            ELIMINACJE do SZKOLNEGO KONCERTU KOLĘD I PASTORALEK     p. Katarzyna Szymik

09.01.201r. (poniedziałek)

              OSTATECZNY TERMIN WPISYWANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH   wszyscy nauczyciele

10.01.2017r. (wtorek)

 godz. 1445  KONFERENCJA KLASYFIKACYJNA    Dyrekcja

 

11.01.2017r. (środa)  

 godz. 950  SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM - APEL pt. "Bezpieczne ferie" kl. IV-VI     p. Pedagog

  godz. 1045  SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM - APEL pt. "Bezpieczne ferie" kl. I-III    p. Pedagog

 

12.01.2017r. (czwartek)

godz. 800 - 945 BAL KARNAWAŁOWY kl. IIIa, IIIb, IIIc  p. Barbara Urbanek, p. Julia Krawczyk-Niewęgłowska, p. Elżbieta Naparstek

godz. 950 - 1130  BAL KARNAWAŁOWY kl. Ia, IIa, IIb, IIc  p. Krystyna Kubica, Danuta Ignasiak, Beata Zahorska, Ewa Rachubka-Szymura

13.01.2017r. (piątek)

godz. 830  WYJAZD na GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW do Świerklan Górnych.  p. Katarzyna Szostak, p. Edyta PIerchała

godz. 1445  KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA.  Dyrekcja

16 - 27.01.2017r. 

                            FERIE ZIMOWE  

30.01.2017r. (poniedziałek)

godz. 830  WYJAZD do Świerklan Dolnych na PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK pt. "Zaśpiewajmy Jezuskowi".  p. Katarzyna Szymik

31.01.2017r. (wtorek)

godz. 800  WYJAZD grupy uczniów do Bojszów w ramach PROJEKTU PT. "SWEGO NIE ZNACIE".  p. Iwona Dziadek - Czarnecka, p. Katarzyna Szymik

Powrót