Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej
Komunikaty

Wydarzenia w PAŹDZIERNIKU

 03.10.2016r.  (poniedziałek)

 godz. 930  WYJAZD kl. I-III do DK CHWAŁOWICE na SPEKTAKL pt. "SINDBAD ŻEGLARZ" p. Julia Krawczyk-Niewęgłowska

 godz. 1050  WYJAZD kl. IV-VI do DK CHWAŁOWICE na SPEKTAKL pt. "LEGENDY ORŁA BIAŁEGO" p. Aleksandra Niewelt

 04.10.2016r.(wtorek)

 godz. 640  WYJAZD kl. Va i VIb na WYCIECZKĘ do KRASIEJOWA  p. Iwona Dziadek-Czarnecka, p. Katarzyna Szostak, p. Aleksandra Niewelt

  06.10.2016r.  (czwartek)

 godz. 830  WYJAZD grupy chłopców na ZAWODY SPORTOWE p. Katarzyna Szostak

 

PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE  - TEATR KURTYNA - KRAKÓW  p. pedagog Anna Szymura

 godz. 950  kl. IV-VI "TWOJE NOWE JUTRO"

 godz. 1045  kl. I-III "ŚWIAT WEDŁUG REKSIA" 

 07.10.2016r.(piątek)

 godz. 800  WYJAZD GRUPY UCZNIÓW NA KONKURS PLENEROWY "LESNYM TROPEM"  p. Danuta Zoń

 13.10.2016r.  (czwartek)

 godz. 1200  AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  p. Anna Maria Szymura, Aleksandra Niewelt, p. Katarzyna Szymik, p. Monika Lampert

 18.10.2016r.(wtorek)

 godz. 640  WYJAZD kl. IV na WYCIECZKĘ do OJCOWA  p. Iwona Drąszczyk, p. Anna Maria Szymura, p. Danuta Zoń

 

                  WYJAZD do CZECH w ramach MIKROPROJEKTU POLSKO-CZESKIEGO  p. Anna Szymura, p. Aleksandra Niewelt

 19.10.2016r.  (środa)

 godz. 800  WYJAZD GRUPY UCZNIÓW NA KONKURS PRZYRODNICZY "LEŚNYM TROPEM"  p. Danuta Zoń

20.10.2016r.(czwartek)

 godz. 1140  WYJAZD do TZR kl. Va, VIa,b,c  na LEKCJĘ W KINIE  pt. "TAJNIKI SZTUKI FILMOWEJ"   p. Aleksandra Niewelt

  21.10.2016r.  (piątek)

   WARSZTATY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DOTYCZĄCE KULTURY SŁOWA  p. pedagog Anna Szymura

  godz. 950  kl. VIa

 godz. 950  kl. Va

  24.10.2016r.  (poniedziałek)

  godz. 1045  ARTOS pt. "Muzyka filmowa" Dyrekcja

  26.10.2016r.  (środa)

  godz. 1045  SPOTKANIE NA AULI Z P. HIGIENISTKĄ POŁĄCZONE Z PROJEKCJĄ FILMU O ZDROWYM ODŻYWIANIU p. Julia Krawczyk-Niewęgłowska, p. higienistka Bożena Chrysteczko

  27.10.2016r.  (czwartek)

  godz. 1200  GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW p. Katarzyna Szostak

  28.10.2016r.  (piątek)

  godz. 1045  APEL SKO p. Katarzyna Szymik, p. Iwona Drąszczyk

Powrót