Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej
Komunikaty

REKRUTACJA do klasy I

REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy I (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
na rok szkolny 2016/2017

Terminy rekrutacji (na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany z dnia 27 stycznia 2016).

1 – 18 kwietnia składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy I
19 – 21 kwietnia komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły weryfikuje złożone wnioski
25 kwietnia komisja publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
26 – 28 kwietnia rodzice zakwalifikowanych kandydatów potwierdzaja pisemnie wolę przyjęcia do szkoły
30 kwietnia komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do klasy I

Terminy postępowania uzupełniającego.

4 – 9 maja składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o przyjęcie dziecka do klasy
10 – 16 maja komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły weryfikuje złożone wnioski
27 maja komisja publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
28 – 31 maja rodzice zakwalifikowanych kandydatów potwierdzaja pisemnie wolę przyjęcia do szkoły
do 31 sierpnia komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do klasy I

Kryteria rekrutacji
Przy rozpatrywaniu wniosków przez komisję rekrutacyjną brane będą kryteria ustalone Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lutego 2016.

Pkt Treść kryterium Liczba punktów
1) kandydat, który uczęszczał do przedszkola znajdującego się na terenie obwodu danej szkoły podstawowej 25
2) kandydat, który zamieszkuje na terenie Gminy Świerklany 15
3) kandydat, którego rodzeństwo również kandyduje do danej szkoły podstawowej lub kontynuuje naukę w tej szkole 5
4) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców ma miejsce pracy na terenie obwodu danej szkoły podstawowej 4
5) kandydat, którego krewni wspierają rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują na terenie obwodu danej szkoły podstawowej 3
6) kandydat, którego droga do danej szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 2

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia powyższych kryteriów:
Dla kryteriów określonych w p 1) i 2): wypełnienie „Wniosku”, w którym wymagane informacje są zawarte.
Dla kryteriów określonych w p 3), 5) i 6): rodzic składa oświadczenia.
Dla kryterium określonym w p 4): rodzic dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wydrukiem z CEIDG.

Powrót