Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej
Komunikaty

Ankieta

Nasza Gmina będzie starała się o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich na działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej. Z pozyskanych środków będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w formie dofinansowania do inwestycji.

Warunkiem ubiegania się o te pieniądze jest stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a żeby ten opracować, to trzeba zebrać informacje od mieszkańców.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, którą rozdamy w środę wszystkim dzieciom. Wychowawczynie klas będą zbierać wypełnione ankiety do piątku 12 lutego.

Powrót