Wydarzenia w STYCZNIU 2018
Co się wydarzy w styczniu? czytaj dalej
Wydarzenia w GRUDNIU
Co wydarzy się w grudniu? czytaj dalej
Wydarzenia w LISTOPDZIE
Co się wydarzy w listopadzie? czytaj dalej
Zarządzenie Dyrektora
Zgodnie z zapowiedzią Dyrektor wydał zarządzenie czytaj dalej
Plan Pracy i Statut
Publikujemy ważne dokumenty czytaj dalej

KOMUNIKAT DYREKTORA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

8.12.2017 Termin wystawiania ocen proponowanych w klasach 1-7 oraz proponowanych ocen niedostatecznych w klasach gimnazjalnych
11.12.2017 Konferencja RP na temat uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec I półrocza
12-14.12.2017 Zebrania z rodzicami klas 4 – 7 oraz klas gimnazjalnych
8.01.2018 Proponowane oceny w klasach gimnazjalnych
11.01.2018 Ostateczny termin wystawiania ocen
15.01.2018 Konferencja klasyfikacyjna
19.01.2018 Koniec I półrocza
11.05.2018 Termin wystawiania ocen proponowanych w klasach 1-7 oraz proponowanych ocen niedostatecznych w klasach gimnazjalnych
15.05.2018 Konferencja RP na temat uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku
16-18.05.2018 Zebrania z rodzicami klas 4 – 7 oraz klas gimnazjalnych
8.06.2018 Proponowane oceny w klasach gimnazjalnych
13.06.2018 Ostateczny termin wystawiania ocen
15.06.2018 Konferencja klasyfikacyjna
22.06.2018 Konferencja kończąca zajęcia w roku szkolnym
22.06.2018 Koniec roku szkolnego