Plan Pracy i Statut
Publikujemy ważne dokumenty czytaj dalej
Kalendarz roku szkolnego
Komunikat Dyrektora czytaj dalej
Wydarzenia w PAŹDZIERNIKU
Co się wydarzyło w październiku? czytaj dalej
Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej


Era­smus+ to pro­gram Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu na lata 2014-2020.

Obecnie realizujemy program w kategorii Mobilność kadry (symbol KA1).

Mobilność osób uczących się i kadry daje możliwości podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez studentów i uczniów, praktykantów/stażystów, osoby młode i wolontariuszy, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Nasz program, który nosi tytuł "Szkoła na miarę XXI wieku" rozpoczął się w Gimnazjum im. ks. Walentego.

Wszystkie wydarzenia opisywane są na Facebooku 


Program Erasmus+
Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne

Tytuł projektu: "Internationalisation Management in School"

Czas trwania: 01.09.2017 – 30.11.2019

szkoły partnerskie: Comenius College - Rotterdam (Holandia)
LPP Sainte Marie de Saint Sernin - Toulouse (Francja)
Panevezys Rozynas progymnasium – Panevezys (Litwa)
IES Cesar Manrique - Arrecife (Lanzarotte, Hiszpania)
St. Dominic High School - Sint Maarten
SP im. Stanisława Staszica – Jankowice (Polska)

Celem projektu jest by wszystkie szkoły biorące w nim udział nabrały międzynarodowego wymiaru nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale nawet po jego zakończeniu. Chcemy by tolerancja i otwartość, którą zaszczepimy w naszych uczniach pozostała w nich na zawsze. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Europie (podziały, ksenofobia) chcemy sprawić by w nasze szkoły nabrały międzynarodowego wymiaru i nie poddały się pesymistycznym nastrojom. Chcemy wypracować postawy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, które zaprocentują w przyszłości i pomogą nam stworzyć bezpieczną i tolerancyjną Europę. Jednocześnie będziemy pielęgnować nasze tradycje i z dumą je prezentować. Chcemy by temat internacjonalizmu pojawiał się we wszystkich klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Tak więc, nawet jeśli jakaś klasa nie będzie brała bezpośredniego udziału w projekcie to grupa projektowa stworzy ćwiczenia i materiały, które będzie można wykorzystać we wszystkich klasach.
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli unikalną możliwość pracy w międzynarodowych grupach, wyjazdów i pozyskania dokumentu Europass. Nauczyciele będą mieli szansę wymiany doświadczeń i nowatorskich metod nauczania.

Grupa projektowa:
Beata Nogły (koordynator)
Paulina Karpińska
Magdalena Szulik
Anna Karpińska

 

Harmonogram prac

09 – 12 październik 2017 - spotkanie organizacyjne koordynatorów w Holandii 

październik 2017 – styczeń 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (temat przewodni bohaterowie lokalni i superbohaterowie; tworzenie komiksu, krzyżówek, puzzli, scenariuszy lekcji, itp)

21-17 styczeń 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich w Polsce (praca w międzynarodowych grupach, tworzenie plakatów, warsztaty, zajęcia integracyjne)

styczeń 2018 – kwiecień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

22-28 kwietnia 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Lanzarotte

kwiecień 2018 – wrzesień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

wrzesień 2018 - spotkanie koordynatorów w celu ewaluacji dotychczasowych działań na Litwie

wrzesień 2018 – grudzień 2018 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

grudzień 2018 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich we Francji

grudzień 2018 – kwiecień 2019 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (szczegóły później)

kwiecień 2019 - spotkanie uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich na Sint Maarten

kwiecień 2019 – wrzesień 2019 - spotkanie koordynatorów w celu podsumowania projektu w Holandii

wrzesień 2019 – listopad 2019 - praca uczniów i nauczycieli nad projektem (zebranie produktów końcowych, podsumowanie projektu)

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Erasmus+ "Internationalisation Management in School" i udziału w wyjazdach 

 

OPIS DZIAŁAŃ

Międzynarodowe spotkanie projektowe w szkole partnerskiej w Rotterdamie

W dniach 09-12.10.2017. w szkole partnerskiej w Rotterdamie odbyło się spotkanie koordynatorów mające na celu ustalenie szczegółów projektu „Internationalisation Management in Schools”. Obecni byli przedstawiciele wszystkich szkół z wyjątkiem szkoły z Sint Maarten (szkoła została mocno zniszczona przez huragan Irma).

Główne ustalenia:

  1. Zmiana harmonogramu mobilności (w kwietniu 2018 miał odbyć się wyjazd do szkoły na Sint Maarten jednakże z powodu zniszczeń, które poczynił huragan Irma, spotkanie zostało przeniesione na kwiecień 2019)
  2. Wszystkie szkoły wypracują Internationalization policy at schools czyli politykę internacjonalizacji w szkole
  3. Nawiązaliśmy kontakt ze studentką z Holandii, która będzie nas wpierać, pomagać, monitorować, a jednocześnie zdobywać doświadczenie
  4. Przez pierwsze miesiące tematem przewodnim projektu będą bohaterzy, tzn. każda ze szkół wybierze lokalnego/ krajowego bohatera oraz superbohatera, których następnie opisze. Szkoły wymienią się opisami bohaterów i na podstawie tych informacji tworzone będą rożnego rodzaju produkty, ćwiczenia np. krzyżówki, puzzle, scenariusze lekcji itp.
  5. Wspólnie stworzymy komiks, w którym wystąpią wszyscy wybrani przez nas bohaterzy. Komiks zacznie tworzyć Polska, następnie przekaże go kolejnym szkołom by one mogły poopisywać dalszą część historii
  6. Na spotkaniu w Polsce, które odbędzie się styczniu 2018 uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli dotyczących tworzenia plakatów za pomocą aplikacji i stron internetowych. Następnie uczniowie w międzynarodowych grupach będą sami tworzyć plakaty, które zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej. Tematyką ww. plakatów będą również bohaterzy. W trakcie ww. spotkania odbędzie się prezentacja wszystkich produktów, które powstaną do tej pory
  7. Szkoła z Polski i szkoła z Lanzarotte będzie pracować nad trzema mniejszymi projektami, których koordynatorami będą nauczyciele sztuki, języka niemieckiego i wychowania fizycznego z tych szkół
  8. Szkoła z Polski przygotuje kalendarz świąt i wolnych dni we wszystkich państwach oraz listę stron i aplikacji ułatwiających pracę nad projektem

kliknij