Wydarzenia w STYCZNIU 2018
Co się wydarzy w styczniu? czytaj dalej
Wydarzenia w GRUDNIU
Co wydarzy się w grudniu? czytaj dalej
Wydarzenia w LISTOPDZIE
Co się wydarzy w listopadzie? czytaj dalej
Zarządzenie Dyrektora
Zgodnie z zapowiedzią Dyrektor wydał zarządzenie czytaj dalej
Plan Pracy i Statut
Publikujemy ważne dokumenty czytaj dalej

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

dokument pdf (potrzebny Adobe Reader lub inny program do przeglądania pdf)

dokument Word do wypełnienia komputerowo


 WNIOSKI, PODANIA, FORMULARZE

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

do pobrania wkrótcedo pobrania wkrótceWniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Prośba o przyjęcie dziecka do szkoły

 Wniosek o przyjęcie do świetlicy

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego