Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

CLIL for teachers who would like to teach subjects in English

Tytuł kursu: „CLIL for teachers who would like to teach subjects in English”
Irlandia: 17 – 24 III 2018 r.

Kurs skierowany był do nauczycieli, którzy chcieliby uczyć przedmiotów w języku angielskim z wykorzystaniem metody CLIL. W głównej mierze składał się on z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

CLIL (Content Languge Integrated Learning) jest to system nauczania, który polega na połączeniu przedmiotów takich jak: biologia, wychowanie fizyczne, matematyka itp. z językiem obcym. Praktycznie oznacza to, że różne przedmioty nauczane są z elementami języka angielskiego. Nauczyciele pracujący metodą CLIL są przede wszystkim specjalistami w dziedzinie, z której przekazują wiedzę, a dopiero potem nauczycielami języka.

Istnieją różne odmiany CLIL w zależności od ilości języka obcego użytego do przekazania nauczanego materiału: soft CLIL -więcej nauki języka, mniej nauki przedmiotu, hard CLIL - przynajmniej 50% materiału nauczana przez nauczyciele przedmiotu w języku obcym. Język obcy używany w metodzie CLIL nauczany przez nauczyciela przedmiotu i zawiera te słowa i zwroty, które są potrzebne do zrozumienia przedmiotu - słownictwo fachowe, nazewnictwo.

Nauczyciel CLIL powinien się kierować specyfiką nauczanego przedmiotu i pod tym kątem przygotowywać lekcje oparte o program nauczania. Wybór i przygotowanie materiałów - adaptacja do potrzeb i poziomu uczniów. Metody powtarzania i utrwalania słownictwa. Metody wprowadzania nowego słownictwa. Metody prezentacji materiału, Organizacja graficzna materiału.

W klasie CLIL ważne jest/są:
 interakcje między grupą i nauczycielem ale też między samymi uczniami- dyskusje;
 współpraca między uczniami -dużo prac grupowych
 kreatywne myślenie – rozwiązywanie problemów, oferowanie rozwiązań
 rozwijanie wiedzy o tym, jak się uczysz
 budowanie wiedzy stopniowo – nauczyciel wspiera uczniów przez stopniowe wprowadzanie w temat i słownictwo tak, aby uczniowie mogli być jak najbardziej samodzielni;

Ciekawe linki:
www.kahoot.com – interaktywne quizy, testy
www.spicynodes.org – tworzenie map myśli
www.edu.glogster.com – wirtualny plakat
www.zygotebody.com - pomoc na biologię, ludzkie ciało w 3D, z dokładnym opisem wszystkich narządów w języku angielskim
www.ed.ted.com - interaktywne filmiki

Powrót