Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

Moda, czy konieczność?

Od listopada uczniowie naszej szkoły mają możliwość czynnego uczestnictwa w programie selektywnej zbiórki odpadów. Prawdą jest, że ekologiczny styl życia staje się modny, ekonomiczny, ale i konieczny. Wobec rosnącej góry śmieci, kurczących się zasobów Ziemi, selektywna zbiórka odpadów oraz odzysk surowców jest wymogiem czasu. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego.

Uczniowie jankowickiej podstawówki, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły już od kilku lat aktywnie włączają się w zbiórkę makulatury, baterii, okazjonalnie też metali i plastików. Zbiórki te cieszą się niemałym powodzeniem. Obecnie przechodzimy do etapu wyrobienia u uczniów nawyków umiejętnej segregacji odpadów. Będziemy systematycznie wydzielać metale, szkło oraz plastik. Weźmiemy też udział w konkursie ogłoszonym przez Firmę „Transgór”, polegającym na pozyskiwaniu i odprowadzaniu surowców nadających się do recyklingu. Jest to już IX edycja konkursu, jako szkoła bierzemy w nim udział po raz pierwszy. Do udziału w konkursie oraz do opracowania programu selektywnej zbiórki odpadów zachęcił nas obecny dyrektor szkoły mgr Piotr Pszonka, który sprawy ekologii traktuje priorytetowo. Przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Świerklany zakupiliśmy pojemniki do segregacji.  Odpowiednio oznakowane, w zestawach po trzy zostały one rozmieszczone w kilku punktach na terenie szkoły. Uczniowie Koła Ekologicznego podczas krótkiego apelu dla klas IV- VI, zachęcili kolegów i koleżanki do udziału w konkursie oraz zaprezentowali instruktaż prawidłowej segregacji, przygotowali też gazetkę ścienną na korytarzu. Uczniowie klas młodszych niezbędne wskazówki otrzymali od swych wychowawców. We wstępnej fazie wprowadzania programu będą służyć im również pomocą dyżurujący starsi koledzy i koleżanki z klas szóstych. Teraz tylko pozostaje czekać na efekty w postaci dobrze wykonanej pracy i trwale ukształtowanych nawyków proekologicznych.

 

Galeria zdjęć

Powrót